روابط عمومی

انتصاب جدید در شرکت آبفا اهواز 

سرپرست امور مشترکین منطقه شش منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، طی حکمی از سوی  فردوس کریمی مدیرعامل شرکت،  کیانوش شهبازی به عنوان سرپرست امور مشترکین منطقه شش اهواز منصوب گردید. 

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

آغاز به کار نخستین همایش دانش آموزی آب اهواز 

نخستین همایش دانش آموزی آب اهواز به همت روابط عمومی آبفا و اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز در محل دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی دوره اول در حال برگزاری است. 

حضور گسترده دانش آموزان، خانواده ها و مسوولین حوزه آب وفاضلاب و آموزش و پرورش در این مراسم قابل ملاحظه می باشد. 

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

در جلسه شورای اداری شهرستان اهواز مطرح شد:

مدیرعامل آبفا اهواز خبر داد : اجرا و کلنگ زنی بیش از ۶۰ پروژه آب وفاضلاب در اهواز 

 

جلسه شورای اداری شهرستان اهواز با حضور جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

روابط عمومی شرکت آبفا اهواز برگزار می نماید:

"نخستین همایش دانش‌آموزی آب" 

 

 نخستین همایش دانش‌آموزی آب" با محوریت " راهکارهای مدیریت مصرف آب و ارائه مقالات علمی دانش‌آموزی "روز  چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۹ در  محل دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی ( دوره اول) ناحیه چهار اداره آموزش و پرورش اهواز برگزار می گردد.

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع آب منطقه حصیرآباد اهواز  آغاز شد

کلنگ عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع آب منطقه حصیرآباد در راستای توسعه زيرساخت های آب و فاضلاب اهواز با حضور استاندار محترم بر زمین زده شد.

"مبلغ برآورد شده  : ۱۶,۰۶۶,۴۷۹,۴۹۷ ریال

مدت پیمان: ۷ ماه

اقطار :

لوله های (۱۱۰، ۱۶۰، ۲۰۰، ۲۵۰ ،۳۵۵  ) پلی اتیلن 

۱۳۹۷/۰۱/۲۴

در ادامه کلنگ زنی پروژه های شرکت آبفا اهواز با حضور استاندار محترم خوزستان انجام شد:

 آغاز عملیات اجرایی پروژه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کمپلو جنوبی اهواز  

پروژه اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه کمپلو جنوبی اهواز  با حضور مسئولین استانی و محلی کلنگ زنی شد.

۱۳۹۷/۰۱/۲۴

 

کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب مرکز شهر ( حد فاصل بین بلوار آیت ا... بهبهانی  تا شریعتی و سلمان فارسی تا خیابان اباذر )

با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان ، خون میرزایی فرماندار و دیگر مسئولین استانی و محلی عملیات اجرایی  شبکه جمع آوری فاضلاب مرکز شهر ( حد فاصل بین بلوار آیت ا... بهبهانی  تا شریعتی و سلمان فارسی تا خیابان اباذر ) آغاز شد.

۱۳۹۷/۰۱/۲۴

کلنگ زنی اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از منطقه سخيريه و يوسفی

استاندار خوزستان در ادامه کلنگ زنی پروژه های آبفا اهواز با حضور در منطقه سخیریه و یوسفی کلنگ پروژه آغاز عملیات اجرایی و اصلاح شبکه توزیع بخشی از این منطقه را بر زمین زد. 

اعتبار این پروژه بالغ بر ۱۲۲ میلیارد ریال و با مدت پیمان 

 ۱۲ ماه است. 

اقطار لوله ها شامل :

۱۳۹۷/۰۱/۲۴
با حضور استاندار کلنگ زنی شد؛

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز ،امروز جمعه مورخ ۹۷/۱/۲۴ اولین مراسم کلنگ زنی پروژه های شرکت آبفا اهواز در حوزه اصلاح شبکه توزیع آب در منطقه کوی علوی با حضور دکتر شریعتی استاندار، مهندس هاشمی زاده معاون عمرانی استاندار،دکتر خون میرزایی فرماندار اهواز، دکتر ساری و مهندس الباجی نمایندگان مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی، مهندس فلسفی رییس شورای شهر اهواز، مهندس فردوس کریمی

۱۳۹۷/۰۱/۲۴

صفحه‌ها

مشترک گرامی اطلاعات شخصی شما در این فرم محفوظ می ماند.

CAPTCHA
این سوال برای تست و تشخیص انسان و ماشین است.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

سیامک شالویی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).