روابط عمومی

سرپرست وزارت نیرو:

سرپرست وزارت نیرو:

عملکرد شش ماهه اخیر شرکت آبفا اهواز قابل تقدیر است

در جلسه ای با حضور مهندس محمودی سرپرست وزارت نیرو، مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور، معاونین و جمعی از مسوولان وزارت نیرو،گزارش عملکرد چندماهه اخیر شرکت آبفا اهواز توسط مهندس فردوس کریمی مدیرعامل این شرکت ارائه گردید .

۱۳۹۶/۰۷/۰۲
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در بازدید از منطقه کوی فرهنگیان:

شب گذشته سه تن از نمایندگان مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و جمعی از مسئولان و اهالی رسانه از کوی فرهنگیان منطقه ۳ این شهرستان بازدید نمودند  .           

۱۳۹۶/۰۶/۲۹
در جلسه شورای اداری شهرستان اهواز مطرح شد :

در جلسه شورای اداری شهرستان اهواز مطرح شد ؛

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز تاکید کرد :شهرداری در رفع عوامل آب گرفتگی معابر در فصل بارندگی همکاری نماید 

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز ، طی حکمی از سوی رضا غضنفری مدیرعامل و رئیس هیات ورزش صنعت آب و برق استان خوزستان ، فرید خداکرمی مدیر امور ورزش شرکت آبفا اهواز به عنوان مسئول رشته کاراته صنعت آب و برق خوزستان تا پایان سال جاری منصوب گردید .

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

سیده فرانک موسوی سرپرست اداره کل زنان و خانواده استانداری خوزستان ضمن اعطای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت آبفا اهواز از عملکرد وی در خصوص انتصاب بانوان در رده های ارشد سازمانی با محور عدالت جنسیتی در این شرکت  قدردانی نمود.

۱۳۹۶/۰۶/۲۲
با حضور فرمانده ستاد اربعين حسيني آبفا كشور برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جلسه ستاد اربعين حسيني صنعت آبفا خوزستان  با حضور مهندس شوندی فرمانده ستاد اربعين حسيني آبفا كشور ، رييس سازمان عتبات عاليات استان خوزستان و مديران  عامل شرکت های آبفا استانی، شهری و. روستایی در محل دفتر مديرعامل شركت آبفار خوزستان برگزار شد.

۱۳۹۶/۰۶/۲۰

 افتتاح پروژه های خدمات مکانیزه شرکت آبفا اهواز با حضور استاندار محترم خوزستان ،فرماندار و مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در راستای توسعه دولت الکترونیک و افزایش رضایت مندی مشترکین

۱۳۹۶/۰۶/۰۹
با پیگیری مدیرعامل شرکت آبفا اهواز محقق شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، طرح منطقه بندي واحدهای عملياتی فاضلاب در چهار منطقه از کلانشهر اهواز  با حضور دکتر شریعتی استاندار محترم خوزستان، فرماندار و مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و جمعی از مسوولین  محلی در محل یکی از ایستگاه های پست امداد افتتاح شد.

۱۳۹۶/۰۶/۱۹
با حضور مسوولین استانی و محلی افتتاح شد:

امکان جدیدی که با پیگیری مهندس فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز ایجاد شد:

* ایجاد ارتباط سیستم حوادث و اتفاقات آب و فاضلاب شهرهای تابعه ویس ، شیبان ، حمیدیه و ملاثانی با مرکز سامانه ارتباطات مردمی ۱۲۲ شهر اهواز

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار محترم خوزستان و مسوولین محلی چند پروژه عمرانی -جاری آب و فاضلاب شرکت آبفا اهواز افتتاح می گردد،

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

صفحه‌ها

مشترک گرامی اطلاعات شخصی شما در این فرم محفوظ می ماند.

CAPTCHA
این سوال برای تست و تشخیص انسان و ماشین است.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

پژمان کیماسی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی روابط عمومی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).