روابط عمومی

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز خبر داد: رفع قطعی آب شرب اهواز با تکمیل کانال سلمان

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، فردوس کریمی مدیرعامل این شرکت گفت :*آب  كرخه از طريق كانال سلمان  به عنوان مكمل و جايگزين آب غدير وارد شبكه آب اهواز شد؛*

 *اين طرح تا تعمير كانال پاي پل بعنوان يك طرح جايگزين و مكمل براي شرايط پدافندي بخشي ازنياز آب اهواز  را تامين ميكند* 

۱۳۹۷/۱۰/۲۲
در ادامه روند تعویض شیر خط های اصلی آب در مرکز شهر با هدف تقویت فشار آب انجام شد:

*اجرای عمليات روانسازی و تعويض شير خط ٣٠٠ م م -خيابان سيمترى نبش خیابان رضوی با هدف تقویت فشار آب در مرکز شهر تحت نظارت مهندس فردوس کریمی مدیر عامل شرکت آبفا اهواز*

*٢.٣٠ بامداد*
*٩٧/١٠/٢٢*

( روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آب و فاضلاب اهواز )

۱۳۹۷/۱۰/۲۲

*عملیات لایروبی حوضچه پیش ته نشینی شماره یک تاسیسات شیبان به منظور حفظ شرایط مطلوب کیفی خروجی تصفیه خانه*  ⬅ * به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، این حوضچه در راستای اجرای عملیات  از مدار تولید خارج  شد و در مدت یکماه گذشته ۲۰۰ متر لوله گذاری  با لوله ۵۰۰ میلیمتری پلی اتیلن در تاسیسات با توان پرسنل تصفیه خانه بدون واگذاری کار به پیمانکار انجام گردید*  ⬅ *

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

لایروبی خط فاضلاب خیابان نورانی درویشیه توسط اکیپ لایروب اداره آبفا شهرستان کارون در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ روز دوشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

تعویض شیرخط های اصلی آب در مرکز شهر اهواز با هدف تقویت فشار آب

 

 

طرح تعویض و مرمت شیرخط های اصلی آب در مرکز شهر توسط واحدهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب اهواز در حال انجام است.

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

بازدید استاندار خوزستان از طرح احداث ۲۴۰۰ متر خط انحراف فاضلاب ورودی به کانال سلمان در منطقه زردشت

 

هم اکنون دکتر غلامرضا شریعتی با حضوردر منطقه زردشت اهواز از روند اجرای طرح احداث ۲۴۰۰ متر خط انحراف فاضلاب ورودی به کانال سلمان توسط شرکت آبفا اهواز در حال بازدید است.

 

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از آغاز عملیات طرح ضربتی اجرای ۲۱۰۰ متر خطوط جمع آوری فاضلاب و دفع آب‌های سطحی در یکی از مناطق اهواز خبر داد. 

فردوس کریمی با اشاره به اجرای طرح ضربتی جمع آوری آب های سطحی اظهار کرد: این طرح برای کمک به دفع آب های سطحی خیابان انقلاب،  حدفاصل خیابان سروش تا امیرکبیر با اعتباری بالغ بر ۵۰میلیارد ریال اجرایی می شود.

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

*فوری*

*اطلاعیه شرکت آبفا اهواز*

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

سیامک شالویی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).