روابط عمومی

تلاش واحدهای عملیاتی ادامه دارد

هم اکنون: 

*اجرای عملیات تعویض لوله رانش پمپ ایستگاه پمپاژ فاضلاب کوی خزامی شهر کوت عبدالله با نظارت مستقیم مهندس موسوی معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا اهواز، مهندس افشار مدیر بهره برداری فاضلاب شرق اهواز و مهندس آریاخاکی مدیر اداره آبفا شهرستان کارون* 

 

 

 *پنج شنبه  ۲۷ خرداد ماه* 

۱۴۰۰/۰۳/۲۷

*اجرای عملیات رفع پس زدگی فاضلاب در کوی خزامی شهر کوت عبدالله توسط واحدهای عملیاتی آبفا اهواز از روز گذشته*

 

 *عصر امروز مسوولین استانی و محلی از اجرای عملیات رفع پس زدگی فاضلاب در کوی خزامی شهر کوت عبدالله بازدید نمودند.*

 

۱۴۰۰/۰۳/۲۷

مدیر اداره آبفا شهرستان حمیدیه : 

تلاش برای خدمتگزاری ادامه دارد

 

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت آبفا اهواز، مهندس فاضلی مدیر آبفا حمیدیه ضمن ارائه گزارش عملکرد هفته ی اخیر واحدهای عملیاتی این اداره، از تلاش در راستای خدمتگزاری به مردم شریف حمیدیه خبر داد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

توسط مدیر اداره آبفا شهرستان باوی تشریح شد:

 

 اقدامات واحدهای عملیاتی این اداره در هفته اخیر    

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

در ادامه روند بازدید مجموعه اداره روابط عمومی شرکت آبفا اهواز از واحدهای درون سازمانی انجام شد؛

نشست هم اندیشی با واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

 

لزوم توجه ویژه به حوزه ایمنی و بهداشت محیط کارکنان

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

بازديد مدير شركت آب و فاضلاب اهواز از تاسيسات آبرساني روستايي الهايي

 

احمد باقري، مدير شركت آب و فاضلاب اهواز از تاسيسات آبرساني روستايي الهايي بازديد بعمل آورد.

به گزارش اداره روابط عمومي شركت آب و فاضلاب اهواز، اين بازديد در راستاي بررسي مشكلات و تصميم گيري براي حل آن در محل تاسيسات آبرساني الهايي انجام شد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

پيام مدير شركت آب و فاضلاب اهواز بمناسبت چهارم خردادماه سالروز مقاومت شهرستان دزفول

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، دکتر باقری ضمن تبریک و گرامیداشت این روز تاکید کرد: رشادت ها و جانفشاني ها مردم قهرمان دزفول در یادها و تاریخ ماندگار خواهد ماند

 

متن پیام دکتر باقری به شرح ذيل است: 

 

《بسم الله الرحمن الرحیم 》

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

با هدف هم اندیشی درون سازمانی انجام شد؛

 

حضور مدیر وکارشناسان اداره روابط عمومی در دفاتر معاونت خدمات مشترکین و درآمد و مدیریت کنترل کیفی شرکت آبفا اهواز

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

مدير اداره روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آبفا اهواز:

 

انعکاس همه جانبه خدمات و آموزش همگانی را به جدیت دنبال خواهیم کرد

 

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

مدیر شرکت آبفا اهواز اعلام کرد:

 نصب درپوش هاي غير قابل بازيافت فاضلاب (كامپوزيت) با هدف کاهش سرقت دریچه ها

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).