روابط عمومی

انالله و اناالیه راجعون

"کل نفس ذائقه الموت"

روزهای سخت انقلاب ، مفتخر به وجود بزرگمردانی همچون اوست، آیت الله هاشمی رفسنجانی...

یار دیرین بنیان گذار انقلاب شکوهمند اسلامی؛ او که همواره در رکاب مقام عظمای ولایت از تحمل مشقت ها و شکنجه های دوران طاغوت تا آخرین روزهای عمر پربرکتش همچون کوه استوار بود.

۱۳۹۵/۱۰/۲۰
با هدف آشنایی با تهدیدات سایبری برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، دوره آموزشی آشنایی باتهدیدات سایبری جهت پرسنل این شرکت و در مرکز آموزش آن برگزار گردید.

دوره آموزشی یادشده با حضور دکتر معتمدی فر مشاور امنیت اطلاعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب شرکت برگزار شد .

وی کلیه خطرات و تهدیدات سایبری و همچنین چگونگی فراهم ساختن یک محیط سایبری ایمن و غیرقابل دسترس متجاوزان را تشریح نمود.

۱۳۹۵/۱۰/۲۰

ضمن عرض تشکر از صبر و شکیبایی شهروندان محترم اهوازی در مدت قطعی و افت فشار آب ناشی از خاموشی تصفیه خانه آب شماره دو ، به اطلاع می رساند با تلاش های مستمر واحدهای عملیاتی شرکت آبفا اهواز معضل پیش آمده مرتفع و تصفیه خانه آب وارد مدار گشته و از هم اکنون آبگیری شبکه ها آغاز و آب در برخی از نقاط برقرار گردیده است.انشاالله تا سه ساعت آینده وضعیت به حالت عادی خود برخواهد گشت.

۱۳۹۵/۱۰/۱۴

به اطلاع شهروندان عزیز اهوازی می رساند، متاسفانه با توجه به نیاز به ادامه انجام تعمیرات در محل تاسیسات تصفیه خانه آب، واحدهای عملیاتی شرکت آبفا اهواز همچنان در تلاش برای رفع اشکالات فنی بوجود آمده می باشند،لذا ضمن عرض پوزش بسیار از شهروندان گرامی اعلام می داریم، خاموشی تصفیه خانه و قطعی و افت فشار همچنان به قوت خود باقی مانده تا انشاالله در اسرع وقت برطرف گردد.

۱۳۹۵/۱۰/۱۴

اطلاعیه قطعی و افت فشار آب

با عرض پوزش، مجددا به اطلاع شهروندان محترم منطقه غرب اهواز می رساند با توجه به اشکالات پیش آمده در روند تعمیرات اعلام شده در محل تاسیسات تصفیه خانه آب شماره دو اهواز، متاسفانه قطعی و افت فشار آب در این منطقه تا ساعت هفده امروز مورخ ۱۳ دی ماه ادامه خواهد داشت.

۱۳۹۵/۱۰/۱۳
بر اساس اعلام کمیته ورزش صنعت آب و برق استان خوزستان:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، براساس اعلام کمیته ورزش صنعت آب و برق استان خوزستان، امور ورزش آبفا اهواز حائز بالاترین امتیاز گردید.

ارزیابی عملکرد امور ورزش در تمام شرکت ها در این صنعت بر اساس شاخص های مختلفی صورت پذیرفت که امور ورزش شرکت آبفا اهواز در مجموع بیشترین امتیاز  را از آن خود نمود.

۱۳۹۵/۱۰/۱۲

اطلاعیه

به اطلاع شهروندان محترم منطقه غرب اهواز می رساند با توجه به خاموشی تصفیه خانه آب شماره دو به علت انجام پاره ای تعمیرات در محل تاسیسات آن، شاهد قطعی و افت فشار آب ازساعت یک الی چهار بامداد روز دوشنبه  مورخ ۱۳ دی ماه خواهیم بود. لذا خواهشمند است نسبت به ذخیره آب اقدام فرمایید.

 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز

۱۳۹۵/۱۰/۱۲

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، رییس اداره آبفا شهرستان حمیدیه از شستشوی شبکه آب به طول ۳۰۰۰ متر در این شهرستان خبر داد.

موسوی زاده  بااشاره به شستشوی بیش از ۳۰۰۰ متر شبکه آب به عنوان اقدامی در راستای پیشگیری از بروز معضلات احتمالی در این ایام یاد کرد و افزود: واحدهای عملیاتی این اداره نسبت به شستشوی شبکه یادشده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمودند.

۱۳۹۵/۱۰/۱۲

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، اداره آبفا شهرستان حمیدیه در چهار منطقه از این شهرستان شبکه آب را توسعه داد.

۱۳۹۵/۱۰/۱۲
توسط شرکت آبفااهواز انجام می شود :

پروژه ایجاد شبکه و انشعابات فاضلاب واقع در منطقه فاز  سه کوی ملت اهواز و از محل درآمدهای جاری شرکت آبفا این شهرستان در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، این پروژه در راستای ایجاد شبکه و انشعابات جدید و نیز رفع گرفتگی فاضلاب  در منطقه از آبان ماه سال جاری وارد مرحله اجرایی گردیده است.

۱۳۹۵/۱۰/۰۸

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

سیامک شالویی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).