روابط عمومی

رییس اداره آبفا شهرستان باوی:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، خداداد اسفندیاری در خصوص عملکرد واحد عملیات اداره آب و فاضلاب شهرستان باوی گفت: درفصل بارندگی و باتوجه به افزایش گزارشات مردمی مبنی بر گرفتگی فاضلاب شاهد حضور بموقع و رفع کامل معضلات پیش آمده بودیم که این امر حاکی از تلاش بی وقفه گروه های عملیاتی است.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱
همزمان با ایام مبارک دهه فجر:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، پروژه ایجاد شبکه آب در کوی توحید و کارگران شهرستان حمیدیه با جذب مابقی اعتبارات خود ضمن اجرای مرحله نهایی همزمان با ایام مبارک دهه فجر افتتاح خواهد شد.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱
رییس اداره آبفا ویس و شیبان خبر داد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، سید محمدرضا صالحی گفت: اداره آبفا شهرستان های ویس و شیبان در منطقه کوی علوی واقع در شرق جاده شهرستان ویس اقدام به ایجاد شبکه فاضلاب به طول ۱۰۰۰ متر نموده است.

صالحی افزود: این اداره همچنین نسبت به نصب ۵۰ منهول نیز وارد عمل گردید که جذب اعتبارات اقدامات یادشده در حال حاضر در دست پیگیری است.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
معاون فنی و توسعه شرکت آبفا اهواز:

حمید محمودی عابد با اشاره به اهمیت اتمام زیرساخت ها و سپس اقدام به ساخت مسکن گفت: گاهی بدون توجه به این موضوع به طور انبوه مسکن ساخته می شود و پس از اسکان ساکنین درخواست انشعابات می گردد و این به معنای صرف توان و هزینه های مازاد برای شرکت و ایجاد مشکل برای ساکنین است.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

باتوجه به ارزشیابی از سوی شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق، شورای هماهنگی حراست های آب و برق استان خوزستان به ریاست فوادخداکرمی مدیر حراست شرکت آبفا اهواز در دست یابی به اهداف بالاترین میزان رشد را از آن خود نمود.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
مدیر واحد مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفا اهواز خبر داد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفااهواز، اشتری گفت: پروژه‌ها و راهکارها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه انتخاب ، اولویت بندی و اجرا شوند.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
قبل از آغاز فصل بارندگی انجام شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، رییس اداره آبفا شهرستان باوی گفت: واحد عملیات این اداره قبل از آغاز فصل بارندگی اقدام به لایروبی و آماده سازی کلایرفایرها به مساحت ۸۰۰متر مکعب و بازسازی و تعمیر ۲ دستگاه اکرپر در محل تصفیه خانه آب ملاثانی نمود.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
اولین یادواره ۳۷ شهید سقای صنعت آبفا خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مراسم بزرگداشت یاد ۳۷ شهید سقای صنعت آب و فاضلاب استان خوزستان در محل آمفی تئاتر گیت بوستان اهواز برگزار گردید.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،در مراسمی با حضور سرگرد زرگانی فرماندهی ناحیه شهید آوینی پژمان کیماسی به عنوان سرپرست پایگاه بسیج شرکت آبفا اهواز معارفه گردید.

در متن این حکم آمده است :

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
برای پنجمین سال متوالی "

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز ، دوازدهمین جشنواره روابط عمومی های برتر کشور برگزار شد که روابط عمومی این شرکت موفق به کسب رتبه برتر در رشته خلاقیت و نوآوری گردید.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).