روابط عمومی

اولین یادواره ۳۷ شهید سقای صنعت آبفا خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مراسم بزرگداشت یاد ۳۷ شهید سقای صنعت آب و فاضلاب استان خوزستان در محل آمفی تئاتر گیت بوستان اهواز برگزار گردید.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،در مراسمی با حضور سرگرد زرگانی فرماندهی ناحیه شهید آوینی پژمان کیماسی به عنوان سرپرست پایگاه بسیج شرکت آبفا اهواز معارفه گردید.

در متن این حکم آمده است :

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
برای پنجمین سال متوالی "

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز ، دوازدهمین جشنواره روابط عمومی های برتر کشور برگزار شد که روابط عمومی این شرکت موفق به کسب رتبه برتر در رشته خلاقیت و نوآوری گردید.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، پروژه احداث شبکه فاضلاب در منطقه شرق جاده شهر ویس با جذب اعتبارات جدید فعال شد.

این پروژه ضمن تخصیص اعتبار به دستور مدیرعامل شرکت آبفا اهواز از محل درآمدهای جاری شرکت درحال اجرا می باشد.

۱۳۹۵/۰۶/۰۱

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جمعی از اهالی رسانه های سراسری و محلی ضمن تقدیر از خدمات این شرکت، نسبت به کاهش چشمگیر قطعی های مکرر آب در فصل تابستان سال جاری اعلام رضایت نموده و مراتب قدردانی خود را در قالب یک لوح تقدیر به غلامرضا براتی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز اعلام نمودند.

در متن این لوح آمده است:

۱۳۹۵/۰۶/۰۱
مدیر امور ورزش شرکت آبفا اهواز:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، این مسابقات در تاریخ هفدهم مهرماه سال جاری و به میزبانی شهرستان شادگان برگزار شد. مسابقات یادشده در حضور هانشی آذوق نماینده کیوکشین کاراته تزوکای ایران و رییس کیوکشین کاراته خاورمیانه و رییس کیوکشین کاراته ایران و در قالب ۹تیم و۲۵۰ شرکت کننده از سراسر استان انجام گردید.

۱۳۹۵/۰۴/۲۰
خط انتقال آب در ملاثانی بازسازی شد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، خط اصلی انتقال آب  به قطر ۲۰۰ میلی متر در منطقه کوی ابوذر و پلیس راه شهر ملاثانی بازسازی شد. علاوه بر عملیات فوق اداره آبفا شهرستان باوی اقدام به حفاری و خاکبرداری جهت تعمیر خط به عمق ۳متر وتعویض لوله و واشر در مناطق یادشده نمود.

۱۳۹۵/۰۴/۱۹

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

قباد حاجی زاده
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی علوم اجتماعی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۲۹۱ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۱۲ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۲۹۱ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۱۲ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).