روابط عمومی

نماینده مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی :

پیگیر برنامه های آبفا با هدف ساماندهی وضعیت فاضلاب شهرستان کارون هستیم

 

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان با اشاره به عنایات رهبری در زمینه ساماندهی وضعیت فاضلاب اهواز:

اولویت اول ما توسعه زیرساخت های شهرستان کارون است

۱۳۹۹/۰۸/۰۳

اتصال شبکه اصلی آب کوی خزامی شهرستان کارون به خط انتقال آب حیات 

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، واحدهای عملیاتی این شرکت، عملیات اتصال شبکه اصلی آب خیابان های کوی خزامی شهرستان کارون به خط ۵۰۰ میلی متر انتقال آب  "حیات" (گلالک شوشتر) یکی از سه منبع تامین آب کلانشهر اهواز را با هدف ارتقا سطح کمی و کیفی آب منطقه انجام دادند.

 

۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان طرح ضربتی احداث خط انتقال فاضلاب مرکز شهر اهواز

(بلوار آیت ا... بهبهانی ،حد فاصل خیابان جهانیان تا میدان جمهوری)

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز ، این شرکت طی عملیاتی ۹روزه، طرح ضربتی  احداث ۱۲۰۰ متر خط انتقال  ۴۵۰ میلی متر تک جداره فاضلاب را در مرکز شهر واقع در بلوار آیت ا... بهبهانی (حد فاصل خیابان جهانیان تا میدان جمهوری) به پایان رساند.

۱۳۹۹/۰۷/۲۷

آغاز طرح ضربتی احداث خط انتقال فاضلاب مرکز شهر/  بلوار آیت ا... بهبهانی (حد فاصل خیابان جهانیان تا میدان جمهوری)

 

۱۳۹۹/۰۷/۱۸

*اصلاح خطوط ریزشی فاضلاب خیابان شبنم کوی علوی*

۱۳۹۹/۰۷/۱۶

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، طی حکمی از سوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی علیه السلام اهواز، مهران آرا به عنوان سرپرست پایگاه بسیج شرکت آبفا این کلانشهر معرفی گردید. 

 

۱۳۹۹/۰۷/۱۵

 

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جشنواره ملی نقاشی آب ویژه کودکان و نوجوانان به همت دفتر روابط عمومی وزارت نیرو و با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد.

۱۳۹۹/۰۷/۱۵

دکتر صادق حقیقی پور روز شنبه در جریان بازدید نماینده ولی فقیه در خوزستان از منطقه اسلام آباد اهواز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلکتور اصلی فاضلاب اسلام آباد خط ۶۰۰ میلی متری است که از خیابان چهارم عبور می کند و به وسیله کلکتور طرح جامع، فاضلاب را به تصفیه خانه شرق اهواز انتقال می دهد.

۱۳۹۹/۰۷/۱۳

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).