روابط عمومی

ادامه عمليات لايروبى كلاريفاير تصفيه خانه آب شماره دو اهواز

 

 شنبه 

۹۸/۱۰/۲۱

 

( روابط عمومى شركت آب و فاضلاب اهواز)

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

عمليات اجراى اصلاح نقطه ريزشى فاضلاب ١٠٠٠ ميليمترى منطقه باهنر-بلوار معلم 

 

٩٨/١٠/١٧

سه شنبه

 

( روابط عمومى شركت آب و فاضلاب اهواز)

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

مدير مسوول روزنامه اعتماد

 

با سلام و احترام

 

 احتراما در پاسخ به گزارش مندرج در آن روزنامه مورخ ۴/۱۰/۹۸ مبني بر «وزارت نيرو پاسخگو باشد» موارد مشروحه ذيل ايفاد مي‌گردد.

 

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ اصلی  خروجی فاضلاب کیانشهر 

جمعه ۹۸/۱۰/۲۰

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

ادامه ی روند اجرای عملیات اورهال (تعمیرات اساسی)شبانه روزی در ایستگاه پمپاژ فاضلاب/ پیچ وار شرق اهواز

 

جمعه ۲۰ دی ماه 

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

 

عمليات اصلاح نقاط ريزشى فاضلاب و لوله گذارى ٨٠٠ ميليمترى منطقه كيانشهر 

خيابان هاى سپاه

سه شنبه ٩٨/١٠/١٧

 

( روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آب و فاضلاب اهواز )

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

برگزارى مراسم پر فيض دعاى عاشورا به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سليمانى در نمازخانه اداره مركزى شركت آبفا اهواز توسط واحد امورفرهنگى و پايگاه مقاومت بسيج 

 

سه شنبه ٩٨/١٠/١٧

 

( روابط عمومى شركت آب و فاضلاب اهواز )

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

قابل توجه مشترکین عزیز شهرهای اهواز،کارون، ویس ، شیبان ، ملاثانی وحمیدیه

 

فراهم شدن ارائه خدمات آب وفاضلاب از طریق ussd

 

 مشترکین عزیز می توانندبدون مراجعه به امور مشترکین ویا دفاتر پیشخوان دولت با ارسال کد #۱۲۲۷۲۴  از خدمات شرکت آبفااهواز استفاده نمایند:

۱- پرداخت سریع قبوض آب

۲- اطلاع از مانده بدهی آب بهاو اقساط آب و فاضلاب 

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

عمليات احداث منهول پمپ و اجراى خط ٦٠٠ ، ۸۰۰ ميليمترى و خط تحت فشار خروجی فاضلاب مركز شهر (باغ شیخ و ادهم)

اثربخشی: جمع کننده فاضلاب منطقه یک شامل حد فاصل خیابان شریعتی تا بلوار آیت ا... بهبهانی و حد فاصل خیابان امام تا چهارزند

 

 

 دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶

 

( روابط عمومى شركت آب و فاضلاب اهواز )

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

 

بازديد مهندس مريدى مدير عامل شركت آبفا اهواز از عمليات اجراى اصلاح نقاط ريزشى خطوط فاضلاب در مناطق كوى معين زاده، فرهنگ شهر و كوى مشعلى

 

دوشنبه ٩٨/١٠/١٦

 

 

( روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آب و فاضلاب اهواز )

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

سیامک شالویی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).