روابط عمومی

بسم رب الشهدا و الصدیقین 

 

امروز ملت شهیدپرور ایران اسلامی، در راه عزت و حفظ ستون های استوار نظام مقدسش، بزرگمرد دیگری را از دست داد تا دست تروریست های خونخوار بیش از پیش  برای جهانیان آشکار شود.

 

۱۳۹۹/۰۹/۰۷

مقام معظم رهبری:

بسیج برای جوانان شور آفرین، برای دوستان امید آفرین و برای دشمنان بیم آفرین است.

فرا رسیدن هفته بسیج گرامي باد.

روابط عمومی شرکت آبفا اهواز

۱۳۹۹/۰۹/۰۵

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، سرپرست آبفا شهرستان کارون از شروع عملیات نصب ٧٠ درب منهول فاضلاب در نقاط مختلف این شهرستان خبر داد.
محمود آریا خاکی گفت: طی روزهای گذشته با موضوع سرقت گسترده درب منهول های  چدنی و آهنی فاضلاب در سطح شهرستان کارون مواجه گشتیم که موجب نارضایتی شهروندان محترم، گرفتگی شبکه فاضلاب و تخریب منهول های فاضلاب بودیم.

۱۳۹۹/۰۹/۰۵

احتراما به اطلاع عموم شهروندان و مشترکین تحت پوشش روستاهای شهرستاهای اهواز و کارون میرساند، با توجه به بارندگی های اخیر در حوزه آبریز دز و بالا دست استان و تشکیل سیلاب اولیه فصل بارندگی در سطح رودخانه ها و حرکت رسوب و گل ولای سطح رودخانه و بروز  تیرگی و کدورت بالا در مقاطع طول رودخانه کارون ( ملاثانی ؛اهواز ؛ فارسیات )روند تولید و تصفیه فیزیکی تصفیه خانه ها جهت تامین کیفیت مطلوب با روندی کندتر

۱۳۹۹/۰۹/۰۵

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز واحدهای عملیاتی اداره آبفا شهرستان باوی با تمام توان و تجهیزات در هفته ی جاری به ارائه خدمت به شهروندان خود پرداخته که در ادامه به گوشه ای از این اقدامات اشاره خواهیم داشت: 

عملیات رفع گرفتگی فاضلاب مناطق کوی قدس وکوی ولایت شهرملاثانی (۱۰ مورد)

عملیات رفع گرفتگی فاضلاب مناطق شهرویس (۵ مورد)

۱۳۹۹/۰۹/۰۵

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان: 

اتصال منازل گلدشت به شبکه توزیع آب/ عدم اخذ وجه پیش مشترک از ساکنین منطقه 

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مراحل اجرایی عملیات اتصال منازل منطقه گلدشت به شبکه توزیع آب بدون اتخاذ هرگونه وجه درخواست انشعاب( پیش مشترک قانونی شرکت )آغاز شده است.

 

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

 خاموشی ایستگاه های  فاضلاب و تاسیسات آب شهرستان کارون به حداقل رسید

 

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

با عنایت مقام معظم رهبری آغاز می شود:

 

طرح جامع فاضلاب اهواز و شهرستان کارون با حضور استاندار خوزستان 

 

۱۳۹۹/۰۸/۲۱

 

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان در آیین کلنگ زنی عملیات اجرایی بخشی از طرح جامع فاضلاب اهواز و شهرستان کارون :

 

. کاهش ۵۰ درصدی حجم فاضلاب ورودی به رودخانه کارون پس از اتمام فاز اول 

. هشت ایستگاه پمپاژ فاضلاب در اهواز و هفت ایستگاه در شهرستان کارون احداث می شود

. ۸۰ منهول پمپ پس از اجرای طرح حذف خواهد شد

 

۱۳۹۹/۰۸/۲۱

با عنایت مقام معظم رهبری آغاز می شود:

 

طرح جامع فاضلاب اهواز و شهرستان کارون با حضور استاندار خوزستان 

 

۱۳۹۹/۰۸/۲۱

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).