روابط عمومی

*اجرای عملیات رفع پس زدگی فاضلاب در کوی خزامی شهر کوت عبدالله توسط واحدهای عملیاتی آبفا اهواز از روز گذشته*

 

 *عصر امروز مسوولین استانی و محلی از اجرای عملیات رفع پس زدگی فاضلاب در کوی خزامی شهر کوت عبدالله بازدید نمودند.*

 

۱۴۰۰/۰۳/۲۷

مدیر اداره آبفا شهرستان حمیدیه : 

تلاش برای خدمتگزاری ادامه دارد

 

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت آبفا اهواز، مهندس فاضلی مدیر آبفا حمیدیه ضمن ارائه گزارش عملکرد هفته ی اخیر واحدهای عملیاتی این اداره، از تلاش در راستای خدمتگزاری به مردم شریف حمیدیه خبر داد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

توسط مدیر اداره آبفا شهرستان باوی تشریح شد:

 

 اقدامات واحدهای عملیاتی این اداره در هفته اخیر    

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

در ادامه روند بازدید مجموعه اداره روابط عمومی شرکت آبفا اهواز از واحدهای درون سازمانی انجام شد؛

نشست هم اندیشی با واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

 

لزوم توجه ویژه به حوزه ایمنی و بهداشت محیط کارکنان

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

بازديد مدير شركت آب و فاضلاب اهواز از تاسيسات آبرساني روستايي الهايي

 

احمد باقري، مدير شركت آب و فاضلاب اهواز از تاسيسات آبرساني روستايي الهايي بازديد بعمل آورد.

به گزارش اداره روابط عمومي شركت آب و فاضلاب اهواز، اين بازديد در راستاي بررسي مشكلات و تصميم گيري براي حل آن در محل تاسيسات آبرساني الهايي انجام شد.

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

پيام مدير شركت آب و فاضلاب اهواز بمناسبت چهارم خردادماه سالروز مقاومت شهرستان دزفول

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، دکتر باقری ضمن تبریک و گرامیداشت این روز تاکید کرد: رشادت ها و جانفشاني ها مردم قهرمان دزفول در یادها و تاریخ ماندگار خواهد ماند

 

متن پیام دکتر باقری به شرح ذيل است: 

 

《بسم الله الرحمن الرحیم 》

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

با هدف هم اندیشی درون سازمانی انجام شد؛

 

حضور مدیر وکارشناسان اداره روابط عمومی در دفاتر معاونت خدمات مشترکین و درآمد و مدیریت کنترل کیفی شرکت آبفا اهواز

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

مدير اداره روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آبفا اهواز:

 

انعکاس همه جانبه خدمات و آموزش همگانی را به جدیت دنبال خواهیم کرد

 

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

مدیر شرکت آبفا اهواز اعلام کرد:

 نصب درپوش هاي غير قابل بازيافت فاضلاب (كامپوزيت) با هدف کاهش سرقت دریچه ها

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

به روایت تصویر

 

 بازديد دکتر باقری مدير شركت آب و فاضلاب اهواز از روند تعويض پمپ شش اينچ ايستگاه پمپاژ فاضلاب ميدان كارگر

گفتنی است، واحدهای عملیاتی شرکت آبفا اهواز بلافاصله پس از بروز نقص در عملکرد ایستگاه یادشده به علت از کار افتادن پمپ وارد عمل شدند و پمپ جایگزین در ساعات آخر روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت وارد مدار گردید.

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).