روابط عمومی

دکتر صادق حقیقی پور مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان و سرپرست شرکت آبفا اهواز ؛ 

 

 به طور کامل مراحل تست و شستشوی خطوط را انجام دادیم و خط آماده بهره برداری است

 

۱۳۹۹/۰۳/۱۹

ادامه عملیات اجرایی خط ۴۵۰ میلیمتری فاضلاب مرکز شهرحدفاصل بلوار آیت الله بهبهانی تا میدان جمهوری

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

عملیات اصلاح خط ریزشی فاضلاب خط ۴۰۰ میلی متر از جنس پلی اتیلن دو جداره به طول ۴۰۰ متر 

 

کوی علوی خیابان مشعلی حدفاصل خیابان های سروش جنوبی و فرحانی جنوبی

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

پروژه رفع افت فشار آب خیابان نورآباد زرگان با اجرای عملیات ضربتی(۲۴ ساعته)

 رفع افت فشار آب خیابان نورآباد زرگان با اجرای عملیات ضربتی "اتصال ورودی آب  خیابان نورآباد به خط ۶۰۰ میلی متری خروجی تصفیه خانه شیبان"

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

تلاش شبانه روزی واحدهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب اهواز در اجرای عملیات ضربتی رفع افت فشار آب خیابان نورآباد منطقه زرگان به پایان رسید .

 

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

عملیات اجرایی خط۸۰۰ میلی متر انتقال فاضلاب به روش سپرکوبی خیابان الحدید منطقه کیانشهر

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

عملیات تعویض و نصب پمپ کف کش ۳۰ کیلو وات در محل برداشت آب خام تاسیسات تولید آب شیرین شهر

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا اهواز، فاز دوم پروژه خط انتقال فاضلاب ۱۶۰۰ میلی متر شرق اهواز توسط معاونت فنی و توسعه شرکت آبفا اهواز در حال انجام است.

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، پروژه اصلاح خط ریزشی خیابان مشعلی  واقع در کوی علوی به طول ۴۰۰ متر و با لوله ۴۰۰ میلیمتر در قالب پروژه های اصلاح خطوط ریزشی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجرا می باشد که باعث اصلاح ریزش های رخ داده  در خیابان مشعلی و جمع آوری فاضلاب نشتی در سطح خیابان گردیده است.

 

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی آب اهواز درحال انجام است: 

 

عملیات لایروبی اسکله آبگیر آب خام تصفیه خانه شماره یک

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،عملیات لایروبی اسکله آبگیر آب خام تصفیه خانه شماره یک به

 طول ۸۰۰ ،عرض ۵۰  و  عمق ۵ متر در حال انجام است.

 

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).