روابط عمومی

 

دکتر حقیقی پور در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به شهروندان گرامی اهواز تبریک گفت و برای عموم ملت ایران در روزهای مقاومت در برابر شیوع ویروس کرونا آرزوی صحت و سلامتی نمود.
متن پیام بدین شرح است:

*"بسم الله الرحمن الرحیم"*

*قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:*

۱۳۹۹/۰۳/۰۴

*با هدف تامین آب شرب بهداشتی و ساماندهی انشعابات در منطقه حصیرآباد(کوچه مش فاطمه) انجام می شود*؛

 

 *آغاز عملیات لوله گذاری و جمع آوری خطوط رو کار و انشعاب منازل به دستور دکتر حقیقی پور سرپرست شرکت آبفا اهواز*

 

۱۳۹۹/۰۳/۰۲

افتتاح خط بای پس ورودی آب غدیر به فیتلرهای ثقلی و مخزن ۵۰هزار مترمکعبی در تصفیه خانه شماره دو اهواز         

       مدیرعامل شرکت آبفا اهواز: هدف این پروژه ارتقای سطح کیفی و کمی آب است

۱۳۹۹/۰۳/۰۲

با برگزاری جلسه ای بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور مهندس جانباز رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مهندس عبیات معاون عمرانی استاندار خوزستان ضمن اعلام رسمی یکپارچه سازی شرکت های آبفا استانی،*صادق حقیقی پور  بعنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان و سرپرست شرکت آب و فاضلاب اهواز * منصوب شد.

۱۳۹۹/۰۲/۳۰

*پیام مدیرعامل شرکت آبفا اهواز به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی*

بهنام مریدی: روابط عمومی رکن اساسی جریان ارتباطی و اطلاع رسانی در سازمان است

مریدی در پیامی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی، ارتقای سطح آگاهی، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی را مستلزم وجود تلاشگران عرصه روابط عمومی دانست. 

متن پیام بدین شرح است: 

 

۱۳۹۹/۰۲/۲۷

توضیحات مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز درخصوص مطلبی با عنوان "مشکل کم آبی و بی آبی خیابان یک فرعی منطقه حصیرآباد اهواز*

 

 

بهنام مریدی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شهروندان به ارائه توضیحاتی مبنی بر وجود انشعابات غیرمجاز در این خیابان بعنوان عامل اصلی بروز مشکلات پیش آمده،  پرداخت.

۱۳۹۹/۰۲/۲۷

*پاسخ دفتر کنترل کیفیت و نظارت بر بهداشت آب اهواز به شایعات منتشر شده در فضای مجازی:*

 

*مطلوبیت بهداشتی آب آشامیدنی اهواز بیش از ۹۸درصد می باشد* 

 

*شهروندان گرامی به شایعات توجه نکنند*

 

۱۳۹۹/۰۲/۱۶

اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب اهواز 

 

*احتمال افت فشار آب در روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه*

 

به اطلاع عموم شهروندان گرامی اهواز می رساند، باتوجه به بروز نقص فنی در مسیر خط انتقال آب غدیر به اهواز در نظر است به منظور تعمیر و رفع عیب موارد مذکور و جلوگیری از بروز حوادث مشابه احتمالی تعمیرات خط توسط متولیان امر در روز *دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه* انجام پذیرد.

  

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز خبر داد؛

*احداث خط بای پس از منبع ورودی بر روی فیلترهای ثقلی در تصفیه خانه آب شماره دو اهواز با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی آب اهواز*

 

۱۳۹۹/۰۱/۲۹

 

 

*اجرای پروژه شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهر کوت عبدالله*

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،پروژه احداث خط ۸۰۰ و ۶۰۰ میلی متر فاضلاب به متراژ ۱۱۰۰ متر در  کوت عبدالله  شهرستان کارون در حال اجرا می باشد. 

محل تامین اعتبار این پروژه تسهیلات کمکی نفت و بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال است.

 

۱۳۹۹/۰۱/۲۸

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).