روابط عمومی

افتتاح جشنواره پژوهش و فناورى وزارت نيرو با حضور وزير نيرو

به گزارش روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آبفا اهواز امروز يكشنبه ٢٦ آذر ماه نمايشگاه هفته پژوهش و فناورى با حضور دكتر اردكانيان وزير نيرو  در محل پژوهشگاه وزارت نيرو  تهران افتتاح شد.

اين نمايشگاه با حضور و مشاركت شركت هاى تابعه ، وابسته و مراكزپژوهشى وزارت نيرو در روزهاى ٢٦،٢٧ آذر ماه سال جارى برگزار ميشود

۱۳۹۶/۰۹/۲۶
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در جمع خبرنگاران سراسری:

ظهر امروز، مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در جمع خبرنگاران رسانه های سراسری در محل تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز گفت: با افتتاح تصفیه خانه شرق اهواز می توان ۷ هزار هکتار زمین کشاورزی را احیا کرد.

۱۳۹۶/۰۹/۲۲
مدیرعامل شرکت ابفا اهواز در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاضلاب کوی سیاحی و سلیم آباد:

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس فردوس کریمی در مراسم  آغاز عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب کوی سیاحی اهواز در گفتگو با خبرنگاران این پروژه را زیرساختی ضروری برای منطقه کوی سیاحی و سلیم آباد عنوان کرد و گفت: این پروژه شامل خطوط ۳۱۵ ، ۴۰۰،۶۰۰ و ۸۰۰ میلی متر در مجموع به طول حدود ۱۱۰۰۰ متر می باشد.

۱۳۹۶/۰۹/۱۳
استاندار خوزستان در آغاز عملیات اجرای پروژه فاضلاب کوی سیاحی و سلیم آباد اهواز:

صبح امروز، مراسم آغاز عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب کوی سیاحی و سلیم آباد اهواز با حضور دکتر غلامرضا شریعتی استاندار  و مهندس هاشمی زاده معاون عمرانی استانداری خوزستان، مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و جمعی از مدیران اجرایی این شرکت برگزار شد.

۱۳۹۶/۰۹/۱۳

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جلسه ای با حضور نماینده رییس ستاد شورای امر به معروف ونهی از منکر خوزستان در محل دفتر مدیرعامل شرکت آبفا اهواز برگزار و احکام رییس و دبیر ستاد در شرکت آبفا اهواز اعطا شد.

این جلسه با حضور حجت الاسلام مرعشی فر نماینده رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان تشکیل گردید.

۱۳۹۶/۰۹/۱۲

تیم فوتسال شرکت آبفا اهواز قهرمان مسابقات پیشکسوتان صنعت آب و برق استان خوزستان شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مسابقات فوتسال صنعت آب و برق استان خوزستان با حضور شش تیم برگزار و در نهایت تیم فوتسال شرکت آبفا اهواز به مقام نخست این مسابقات دست یافت.

۱۳۹۶/۰۹/۱۲
نهمین همایش مدیران آب وفاضلاب شهرها و شهرستان های سراسر کشور برگزار شد

نهمین همایش مدیران آب وفاضلاب شهرها و شهرستان های سراسر کشور برگزار شد                                              کسب عنوان مقاله برتر از بین ۲۸۶ مقاله توسط شرکت آبفا اهواز                                                                                               

۱۳۹۶/۰۹/۰۸
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در مراسم گرامیداشت هفته بسیج:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مراسمی با حضور فرمانده حوزه مقاومت شهید عباسپور صنعت آب و برق استان خوزستان، مدیرعامل و جمعی از بسیجیان شرکت آبفا اهواز در محل نمازخانه این شرکت برگزار شد.

ساعدی فرمانده حوزه مقاومت شهید عباسپور صنعت آب و برق استان خوزستان،ایام گرامیداشت بسیج را به کلیه بسیجیان در عرصه های گوناگون این نهاد مقدس تبریک گفت.

۱۳۹۶/۰۹/۰۵
مدیرعامل شرکت آبفا اهواز خبر داد :

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز خبر داد:

واحدهای عملیاتی آب وفاضلاب در حالت آماده باش هستند 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس فردوس کریمی گفت :با توجه به بروز پدیده ریزگردها و احتمال بارندگی در سطح شهر اهواز، در حال حاضر کلیه واحدهای عملیاتی آب وفاضلاب شرکت در حالت آماده باش در راستای ارائه خدمات به شهروندان گرامی می باشند. 

۱۳۹۶/۰۸/۳۰

در ادامه روند بازدید مسوولان از پروژه های شرکت آبفا اهواز ؛

مخازن ذخیره آب حصیرآباد مورد بازدید نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر قرار گرفت. 

✅مخازن ذخیره آب حصیرآباد پس از بیست و دو سال بلاتکلیفی ضمن پیگیری مهندس فردوس کریمی با بهره مندی از ظرفیت دانشگاهی و متخصصین حوزه آب وارد مدار خواهد شد.

۱۳۹۶/۰۸/۲۷

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).