روابط عمومی

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز بازدید نمودند ؛

پیرو حضور نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر،  وضعیت پروژه تصفیه خانه شرق ضمن تشریح میزان پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه توسط مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت آبفا اهواز، بررسی شد.

۱۳۹۶/۰۸/۲۷

حضور دکتر همایون یوسفی نماینده مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی به همراه چند تن از اعضای شورای شهر اهواز در تاسیسات آبرسانی شماره دو ؛

باباپور، جهانبخشی،قنوات و حاجتی اعضای شورای شهر در این بازدید دکتر یوسفی و مهندس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز را همراهی نمودند. 

۱۳۹۶/۰۸/۲۷

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در پیامی فرا رسیدن بیست و هشتم ماه صفر را تسلیت گفت 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس فردوس کریمی طی پیامی فرارسیدن بیست و هشتم ماه صفر مصادف با رحلت جانگداز رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر می باشد :

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

۱۳۹۶/۰۸/۲۵

* سرپرست جدید روابط عمومی شرکت آبفا اهواز منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مراسم تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی این شرکت برگزار گردید. 

در این آیین،  سیامک شالویی از چهره های شناخته شده رسانه و مطبوعات به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت آبفا اهواز معارفه گشت و حکم خود را از مهندس فردوس کریمی دریافت نمود. 

۱۳۹۶/۰۸/۲۳
توسط شرکت آبفا اهواز انجام شد :

توسط شرکت آبفا اهواز انجام شد: ارسال ۵۰ هزار بطری آب معدنی به مناطق زلزله‌زده 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،  در پی وقوع حادثه تلخ زلزله در غرب کشور، مدیرعامل این شرکت دستور ارسال ۵۰ هزار عدد بطری یک لیتری آب معدنی را به مناطق حادثه دیده صادر نمود. 

گفتنی است، خودروهای حامل آب های معدنی امروز مورخ بیست و سوم آبان ماه به سمت این مناطق حرکت نموده اند.

۱۳۹۶/۰۸/۲۳
با حضور مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین آبفا کشور برگزارشد:

صبح امروز، مهندس سیدزاده مدیرکل و جمعی از کارشناسان دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور در دفتر مدیرعامل آبفا اهواز به بررسی راهکارهای کاهش آب بدون درآمد در اهواز پرداختند.

۱۳۹۶/۰۸/۲۳
دکتر ساری در بازدید از تاسیسات و پروژه های شرکت آبفا اهواز:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، امروز دکتر علی ساری  نماینده مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس فردوس کریمی مدیرعامل و جمعی از مدیران اجرایی شرکت آبفا اهواز از تاسیسات آبرسانی شماره دو و همچنین پروژه های اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی  اهواز بازدید نمودند.

۱۳۹۶/۰۸/۱۹

پیام تسلیت مدیر عامل شرکت آبفا اهواز  به مناسبت اربعین سید الشهدا (ع):

مجموعه آبفا اهواز مفتخر به داشتن سهم کوچکی در خدمت به زائرین اربعین حسینی است

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس فردوس کریمی در پیامی به مناسبت  اربعین حسینی، خدمت به زائرین کربلای معلی را مایه شان و برکت برای مجموعه آبفا اهواز دانست.

در این پیام آمده است : 

۱۳۹۶/۰۸/۱۸
پیرو بررسی وضعیت آب شرب کوی علوی اهواز صورت پذیرفت:

پیرو بررسی وضعیت آب شرب کوی علوی اهواز صورت پذیرفت:

بازدید میدانی نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت آبفا اهواز از منطقه

 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس الباجی به همراه مهندس فردوس کریمی ضمن حضور در منطقه کوی علوی وضعیت کیفی و کمی آب شرب را بررسی نمودند.

۱۳۹۶/۰۸/۱۸

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).