روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، پروژه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خطوط لوله و مخابرات خرمکوشک با پیشرفت فیزیکی ۱۰۹ درصدی ضمن مرحله اجرای آسفالت به پایان می رسد.

اعتبار این پروژه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و از محل درآمد جاری شرکت آبفا اهواز اعلام گردیده است.

۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پیرو انتشار مصاحبه ای مبنی بر وضعیت ترافیک میدان شهید بندر ناشی از ایجاد حفاری شرکت آبفا اهواز

جوابیه شرکت آبفا اهواز

پیرو انتشار مصاحبه ای مبنی بر وضعیت ترافیک میدان شهید بندر ناشی از ایجاد حفاری شرکت آبفا اهواز

۱۳۹۶/۰۸/۰۷
در راستای برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد:

در راستای برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد:                                                                 

 دوره آموزشی یکروزه "مدیریت بحران در تصفیه خانه های آب"

۱۳۹۶/۰۸/۰۷
دیدار مسئولان شرکت آبفا اهواز با نماینده محترم مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

پیش از ظهر امروز، مدیرعامل و جمعی از مسئولان شرکت آبفا اهواز با حضور در دفتر حضرت آیت الله شفیعی از رهنمودهای ایشان برای ادامه مسیر خدمتگزاری به شهروندان بهره بردند.

۱۳۹۶/۰۸/۰۵

مراسم تودیع مدیر سابق و معارفه سرپرست جدید حراست و امور محرمانه شرکت آبفا اهواز در محل دفتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل این شرکت برگزارشد.

۱۳۹۶/۰۸/۰۳

آیت الله حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیتهای شرکت آبفا اهواز :

 

با زحمات مهندس کریمی ،  نشانه های امیدواری را می‌بینیم و انشالله بزودی شاهد تحول در وضعیت آب و فاضلاب اهواز خواهیم بود.

۱۳۹۶/۰۸/۰۲
در راستای تعامل دو دستگاه اجرایی برگزار شد:

صبح امروز دومین نشست مهندس کتانباف شهردار ،مهندس فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و مجموعه ای از مدیران دو دستگاه در محل دفتر مدیرعامل آبفا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس فردوس کریمی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دومین نشست با مسولان شهرداری آن را  ماحصل عنایت ویژه مهندس کتانباف به حوزه آب و فاضلاب کلانشهر اهواز دانست.

۱۳۹۶/۰۸/۰۱
در جلسه مشترک مدیران عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب و شرکت آبفا اهواز مطرح شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس کریمی در جلسه ای در دفتر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به ارائه گزارشی مبنی بر وضعیت آب و فاضلاب اهواز و میزان اعتبارات لازم برای اجرای پروژه های اضطراری در شهر پرداخت.

۱۳۹۶/۰۸/۰۱
با حضور فرمانده ستاد اربعين حسيني آبفا كشور برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، جلسه ستاد اربعين حسيني صنعت آبفا خوزستان  با حضور مهندس شوندی فرمانده ستاد اربعين حسيني آبفا كشور ، رييس سازمان عتبات عاليات استان خوزستان و مديران  عامل شرکت های آبفا استانی، شهری و. روستایی در محل دفتر مديرعامل شركت آبفار خوزستان برگزار شد.

۱۳۹۶/۰۶/۲۰
با حضور مسوولین استانی و محلی افتتاح شد:

امکان جدیدی که با پیگیری مهندس فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز ایجاد شد:

* ایجاد ارتباط سیستم حوادث و اتفاقات آب و فاضلاب شهرهای تابعه ویس ، شیبان ، حمیدیه و ملاثانی با مرکز سامانه ارتباطات مردمی ۱۲۲ شهر اهواز

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

جهانبخش بهادران
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).