معرفی دفتر حفاظت و ایمنی EHSS

EHSS حرف اول كلمات (Environment محيط زيست)،(Health سلامت)،( Safety ايمني) و (SocialWorks فعالیت های اجتماعی) است. لذا دفتر EHSS متولي و عهده دار نظارت بر استقرار الزامات و استانداردها در كليه مسائل مربوط به محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی کارکنان در محیط شغلی و خانواده ایشان مي باشد. فلسفه EHSS در شرکت آب و فاضلاب اهواز در راستاي توسعه پايدار و حفظ کرامت انسانی طرح ریزی شده است تا با تکیه بر نگاهي سيستماتيک و نهادینه با کلیه عوامل مرتبط با حفظ و رعایت الزامات محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی در محیط کار و زندگي کارکنان نقش ويژه خود را ايفا نماید. اين فلسفه و نگرش، استراتژيی را دنبال می کند تا در راستای اجرای آن بتواند اثرات نامطلوب صنعت بر محيط زیست را به حداقل رسانده و اثرات مطلوب فعالیت های اجرایی را ضمن تأمين ايمني همه جانبه کليه همکاران شرکت، تجهيزات و تاسيسات افزایش دهد و از طريق شناسایی و حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سلامت و ايمني در محيط کار افراد در کليه سطوح سازمان، حوادث و آسيب ها را به صفر برساند. اگر چه موضوعات محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی بطور جداگانه در طي سال هاي متمادي در این شرکت مطرح بوده است، اما نگاه امروز نگاهي نو، سيستماتيک و همه جانبه تحت يک مديريت واحد ميباشد. بنابراین هدفگذاری و برنامه ریزی شده است تا در قالب استقرار نظام مديريت يکپارچه HSE-MS با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و با نگرشي نو و سيستماتيک به تبيين تأثير متقابل عوامل زیست محيطی، سلامت، ايمني و امور اجتماعی پرداخته و از اين طريق نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزيابي قرار داده و روش هاي مبتني بر پيشگيري را ارائه دهد. هرچند ایجاد سازمانی خلاق در نظام مديريت فراگير محيط زيست، سلامت، ايمني و امور اجتماعی (HSE.MS)  و رويکرد يکپارچه سازي فرايندها و گردش کار و فعاليت هاي چهارگانه سلامت، بهداشت اجتماعی، ايمني و محيط زيست در کليه سطوح شرکت نيازمند تلاش هاي زيادي است اما متخصصين و مديران شرکت درسال هاي اخير گام هاي مؤثري در جهت شکل گيري ساختار HSE.MS  و ارتقاء اهداف اين نظام مديريتي برداشته اند. آموزش يكي از مهم ترين مسائل مرتبط با استقرار سيستم مديريت EHSS در سازمان است كه در اين راستا كلاس هاي آموزشي به صورت مستمر در زمينه مسائل مختلف  EHSSجهت كليه نفرات ستادي و عملياتي برگزار می شود.

پیغام خطا

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).