انجام معاینات ادواری تعداد ۴۰۰ نفر از پرسنل شرکت آبفای اهواز

کد: 
۱۳۰۴/۹۶/۱۱۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۳۹۶/۱۰/۱۱

 

  انجام معاینات ادواری تعداد ۴۰۰ نفر از پرسنل شرکت آبفای اهواز

بدینوسیله از شما دعوت می شود در استعلام  بشرح زیر شرکت نمایید.

شرایط مشروحه زیر در این استعلام مورد عمل می باشد :

۱-موضوع استعلام : انجام معاینات ادواری تعداد ۴۰۰ نفر از پرسنل شرکت آبفای اهواز

۲-شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار :

۳-محل انجام کار : اهواز

۴-مبلغ برآورد کار برابر است با

۵-مدت اجرای کار : یکماه.

۶-کارفرما : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۷-دستگاه نظارت : مدیریت امور ایمنی

۸-دستگاه برگزار کننده استعلام : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۹-اسناد استعلام در ساعتهای اداری تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۶ بفروش می رسد .

۱۰-نشانی محل فروش اسناد  استعلام :اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی نبش خرداد -ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز –  طبقه سوم -دفتر قراردادها

۱۱-قیمت اسناد استعلام ۲۵۰.۰۰۰ریال است که می بایست به حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ واریز نموده و رسید آن بفروشنده تحویل شود .

۱۲-چنانچه پس از خرید اسناد استعلام مایل به مشارکت در آن نمی باشید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  ۱۲/۱۰/۹۶  به دفتر قراردادها اعلام نمایید .

۱۳-آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها ساعت  ۱۰ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶  می باشد .

نشانی محل تسلیم پیشنهادها : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی نبش خرداد -ساختمان مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز –  طبقه چهارم -دفتر حراست

۱۴-اسناد و مدارک شرکت فقط به نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد .

۱۵-تمام اسناد استعلام ، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضائ مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود .

۱۶-پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶  در دفتر قراردادها باز و خوانده می شود .

۱۷-برندگان اول و دوم استعلام بر اساس آيين نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری به شماره ۱۰۰/۱۷۵۲۹/۸۵ ف مورخ ۲۸/۱۱/۸۵ تعیین می شوند .

۱۸-هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند مطابق با قوانین و مقررات  با آنان رفتار خواهد شد.

۱۹-سایر شرایط ، تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد .

۲۰-پیمانکار موظف است فرم خود اظهاری را تکمیل و در پاکت الف به دستگاه برگزار کننده استعلام تحویل نماید .

 

۲۱-مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف  و ب قرار داده شود عبارتند از :

۲۱-۱- اسناد و مدارکی که باید در پاکت الف  قرار داده شود عبارتند از :

۲۱-۱-۱- نمونه ضمانتنامه ها(انجام تعهدات ، پیش پرداخت ، كسور حسن انجام تعهدات )

۲۱-۱-۲-  مشخصات فنی خصوصی

۲۱-۱-۳-  شرایط خصوصی استعلام و پیمان

۲۱-۱-۴-  فهرست مقادیر و قیمتهای واحد برآوردی کار

۲۱-۱-۵-  برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷

۲۱-۱-۶-  دعوتنامه شرکت در استعلام

۲۱-۱-۷-  شرایط استعلام

۲۱-۱-۸-  تعهد نامه اجرا و پذیرش ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی استعلام و پیمان

۲۱-۱-۹-  تمامی مدارک و مستندات مربوط به مرکز طب صنعتی شامل اساسنامه ، آگهی تاسیس ، آگهی تغییرات و................ .

۲۱-۱-۱۰-  سایر مدارک مربوط به اسناد استعلام  و هر نوع ضمایم و الحاقیه هایی که بعداً از طرف دستگاه برگزار کننده استعلام ارسال شده باشد .

۲۱-۲- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از :

۲۱-۲-۱- برگ پیشنهاد قیمت

۲۱-۲-۲- فرم تکمیل شده تعهد  بیمه نامه تمام یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد .

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).