پروژه اجرای ساختمان اداری و پست برق داخلی آبفای اهواز

کد: 
۹۴۱/ ۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۵
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۵ مهر ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۹ مهر ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه
فایل: 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی شماره ۹۴۱/ ۹۵/۱۱۰ 

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ -موضوع مناقصه: پروژه اجرای ساختمان اداری و پست برق داخلی آبفای اهواز

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب      ۴ – مدت انجام کار :۱۸ ماه

۵- مبلغ برآورد اولیه  ۲۵۱/۳۸۶/۴۹۵/۵۹ ريال ۶ -مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار:  ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰/۲ ریال

۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۲۸/۰۶/۹۵ لغایت ۰۵/۰۷/۹۵

۸ – محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس خیابان ۱۷ غربی فاز۳ نبش وهابی -مهندسین مشاور ری آب

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۰۶/۰۷/۹۵ لغایت ۱۹/۰۷/۹۵

 ۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۱  ریال می باشد که باید به شماره حساب سیبا  ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  نزد بانک ملی  شعبه آناهیتای تهران و یا حساب ۱۰۳۵۸۱۰۶۰۰۱۰۰۱ بانک سرمایه  به نام شرکت مهندسین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۲۵ /۰۷/۹۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد. مناقصه در نوبت اول با حداقل ۳ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۳ – محل تامین اعتبار :  جاری

۱۴ – حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت بازگشایی پاکات الف ، ب و ج  ۶۵ می باشد.

۱۵ –  شرکتهایی که دارای رتبه چهار در رشته  ابنیه و ساختمان می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۷۴۸۲۳ - ۳۳۳۷۴۸۷۵ – ۰۶۱  تماس گرفت

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).