خرید، حمل ، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب منطقه عین دو اهوازبه ظرفیت ۴۰۰۰ متر مکعب در روز

کد: 
۱۱۵۲ /۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۳ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۵
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۷ آبان ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۵ آذر ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره    ۱۱۵۲  /۹۵/۱۱۰

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه: خرید، حمل ، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب منطقه عین دو اهوازبه ظرفیت ۴۰۰۰ متر مکعب در روز

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور تهران سازان فرابین     ۴ – مدت انجام کار : ۱۰ ماه شمسی

۵ – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :   ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ریال

۶ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۲۳/۰۸/۹۵ لغایت ۲۷/۰۸/۹۵

۷ – محل دریافت اسناد : تهرا ن- سعادت آباد – صادقیه – خیابان سازمان آب – پلاک ۳۱۲-واحد ۱۰ شرکت مهندسین مشاور تهران سازان فرابین   

۸ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۲۸/۰۸/۹۵ لغایت ۱۳/۰۹/۹۵

 ۹ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۵۰۰  ریال می باشد که باید به شماره حساب ۴۲/۱۳۰۱۴۸۵۳  نزد بانک ملت شعبه تیراژه تهران کد شعبه ۶۷۲۶۴ شرکت مهندسین مشاور تهران سازان فرابین واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

۱۰- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۱ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیرعامل شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۱۵ /۰۹/۹۵ راس ساعت ۱۳:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد. مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۲ – محل تامین اعتبار :  عمرانی

۱۳ – کلیه شرکتهای  حقوقی تولید کننده  یا تامین کننده واجد شرایط می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . در این مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهدشد. حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ۶۵ می باشد. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۷۱ - ۴۴۲۵۷۶۷۰– ۰۲۱  تماس گرفت. ن

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).