پروژه حراست و حفاظت از پستهای نگهبانی شرکت آب و فاضلاب اهواز

کد: 
۱۱۷۳/۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۹ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۵
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲ آذر ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۳ آذر ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله بررسی پیشنهادات
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر حراست و امور محرمانه
فایل: 

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای            ۱۱۷۳/۹۵/۱۱۰     

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه :پروژه حراست و حفاظت از پستهای نگهبانی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۳ – نام دستگاه نظارت :   دفتر حراست و امور محرمانه             ۴ – مدت انجام کار :   ۱۲ ماه

۵– مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  :  ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۷/۲   ریال  

۶– مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۲۶/۰۸/۹۵ لغایت ۰۲/۰۹/۹۵

۷ – محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد (مدیریت قراردادها)  

۸ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۰۳/۰۹/۹۵ لغایت ۱۳/۰۹/۹۵ ساعت ۹:۰۰ صبح

۹ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال است که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۱۰- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز -   کیانپارس -    خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۱ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات ( الف و ب و ج) در دفتر مدیریت قراردادها شرکت آبفا اهواز درتاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع  می باشد. . مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۲ – محل تامین اعتبار :  جاری                   ۱۳ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

۱۴ - شرکتهایی که دارای مجوز رسمی حفاظت فیزیکی ازحراست وزارت نیرو و یا موسساتی که دارای مجوز از اداره انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشند ( با تائید دفتر حراست و امور محرمانه) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .  ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر  می توان با شماره ۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱۳   تماس گرفت

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).