آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ‹‹ پروژه قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی، بازدید فنی، تعمیر تست و تعویض کنتورهای خراب در کلان شهر اهواز و شهرستان کارون ››

کد: 
۱۱۰/۹۶/۱۲۰۸
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۸ اسفند ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت خدمات مشترکین و درامد
فایل: 

‹‹ آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ››
(شماره فراخوان ۱۲۰۸/۹۶/۱۱۰)
شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد ‹‹ پروژه قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی، بازدید فنی، تعمیر تست و تعویض کنتورهای خراب در کلان شهر اهواز و شهرستان کارون ›› را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود ، نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه(که در آن نشانی،تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قید شده است)، اصل و تصوير گواهی تایید صلاحیت از اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی(کد فعالیت *۴) و فيش واريز وجه به مبلغ۲۵۰،۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس بنام شرکت آب و فاضلاب اهواز ، جهت خريد اسناد ‹‹ارزیابی ›› تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳/۱۲/۹۶ به آدرس زیر:
اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز
ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۹۶۰۵- ۰۶۱ تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:
۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز
۲-دستگاه نظارت : معاونت خدمات مشترکین و درآمد
۳-محل اجراي پروژه : کلان شهر اهواز و شهرستان کارون
۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۴۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای جاری
۶-مدت اجراي كار : ۱۵ ماه
۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريال مي باشد و توسط مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي پذيرفته شده وحائز حداقل امتياز لازم جهت دعوت به مناقصه شده اند، درزمان تكميل پاكات مناقصه مي بايست ارائه گردد.
۸-رشته و پايه كاري : کلیه شرکتهای حقوقی که دارای گواهی تایید صلاحیت از اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی (کد فعالیت *۴) باشند میتوانند در فراخوان فوق شرکت نمایند
۹-تاريخ و محل تحویل پاكات ارزيابي كيفي مناقصه گران: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ به آدرس: اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز مي باشد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).