خرید ۶۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن۱۱۰ م.م تک جداره pn10-pe80

کد: 
۱۹۷۸ /۹۴/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه
فایل: 

الف: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره          ۱۹۷۸  /۹۴/۱۱۰  

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز
۲ – موضوع مناقصه:   : الف: خرید ۶۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن۱۱۰ م.م  تک جداره pn10-pe80

ب: خرید لوله پلی اتیلن در اقطار ۱۶۰ -۲۰۰ و ۲۵۰ م.م   تک جداره pn10-pe100   به ترتیب ۲۴۰۰- ۲۹۰۴ و ۲۵۰۸ متر

۳ – نام دستگاه نظارت :  معاونت مهندسی و توسعه
۴ – مدت تحویل کالا : سه ماه
۵- نحوه پرداخت : پرداخت وجه به فروشنده پس از حمل و تحویل کلیه اقلام موضوع  موافقتنامه به انبار خریدار و پس ازتائيد نمایندگان خريدار  (شركت آب وفاضلاب اهواز)‌ مطابق صورتجلسه تنظیمی طی ۷ قسط به صورت ماهیانه می باشد.
۶ – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰ ریال
۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۲۵/۰۲/۹۵ لغایت ۲۹/۰۲/۹۵
۸ –محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد (مدیریت قراردادها) 
۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ لغایت ۰۸/۰۳/۹۵
۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد
۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد
۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات ( الف و ب و ج) در دفتر مدیریت قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۰۹/۰۳/۹۵ راس ساعت ۱۲:۱۵ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد .
۱۳- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۱۴ – محل تامین اعتبار : جاری
۱۵ – کلیه شرکت های حقوقی اعم ازتولیدکنندگان (دارای پروانه بهره برداری) و تامین کنندگان (نمایندگان مجازو رسمی ازکارخانجات تولیدی) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشترمی توان با شماره۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱  تماس گرفت

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).