کدینگ شناسنامه خدمات الکترونیک

خدمات شرکت آب و فاضلاب اهواز
کد شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰ واگذاری انشعاب آب و فاضلاب اینترنت و دفاتر پیشخوان
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب   و
۱۴۰۲۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰ خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب اینترنت و دفاتر پیشخوان
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰ تغییر کاربری انشعاب و
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ تغییر مشخصات 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ تغییر واحد مسکونی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ تغییر قطرانشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ تفکیک کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷  تغییر مکان کنتور آب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸  آزمایش کنتور  
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ تعویض کنتور  
۱۴۰۲۱۴۵۳۱۱۰ نصب سیفون اضافی فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ قطع موقت و وصل انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ جمع آوری یا ادغام انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ درخواست بررسی صورتحساب 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ اعلام کارکرد کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶  مشاهده سوابق صورتحسابها و پرداختی ها
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹ فروش آب تانکری
۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰ پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰ رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب  
۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰ اطلاع رسانی قطعی آب  
۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰ رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب  

پیغام خطا

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).