روابط عمومی و آموزش همگانی

طوفان الاقصای دیگری وزیدن گرفت و وعده‌ی صادق رهبرمان محقق شد؛ آن‌جا که فرمودند: «رژیم خبیث اشتباه کرد... باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد.»

شامگاه شنبه، ۲۵ فروردین تا بامداد یکشنبه، جهان استکبار انگشت به دهان مانده بود از عملیات پیچیده و ترکیبی‌ای که رزمندگان اسلام به اجرا گذاشته‌ بودند.

۱۴۰۳/۰۱/۲۷

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز؛ تمثیل آب مایه حیات است به روشنی حیات انسان، حیوان و نبات را به وجود آب گره زده است. به این معنی که اگر آب در کره زمین نباشد هیچ حیاتی را نمی توان برروی آن متصور شد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۱
محسن حاجی پور از برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب ویژه مدارس ابتدایی به منظور فرهنگ سازی در مصرف آب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی این شرکت گفت:جشنواره نخستین واژه (آب) هر ساله به منظور آشنایی کودکان به موضوع اهمیت و آموزش راهکارهای صرفه جویی در آب، با محوریت شرکت های آب و فاضلاب در مدارس سرار کشور برگزار می گردد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۱
کارشناس روابط عمومی شرکت آبفا اهواز در جشنواره رسانه‌ای ابوذر برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی آبفا اهواز، بهمن گلبانکی، کارشناس روابط عمومی شرکت آبفا اهواز با کسب رتبه دوم در  بخش عکس برای سومین سال پیاپی در این جشنواره صاحب عنوان شد.

گفتنی است، اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر و اختتامیه اردوی راهیان پیشرفت کشور با حضور افراد برگزیده در آبادان برگزار شد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۰
هلال ماه شعبان رُخ نمود و نسیمی مسرت‌بخش وزیدن گرفت. نجوایی در دل نسیم؛ «دریابید ماه پیامبر را.»

هلال ماه شعبان رُخ نمود و نسیمی مسرت‌بخش وزیدن گرفت. نجوایی در دل نسیم؛ «دریابید ماه پیامبر را.»

همو بود که گفت: «شعبان ماه من است، خدا بیآمرزد کسی را که مرا در این ماه یاری دهد.» 

۱۴۰۲/۱۱/۲۸
به مناسبت ایام مبارک دهه فجر طرح مدیران پاسخگو در شرکت آبفا اهواز به اجرا درآمد.

سرپرست روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا کلان شهر اهواز با تبریک فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با اشاره به اجرای طرح مدیران پاسخگو گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در کنار سایر برنامه های فرهنگی و مذهبی، ایده مدیران پاسخگو ادامه خواهد یافت.

۱۴۰۲/۱۱/۲۳

به گزارش روابط عمومی آبفا اهواز، مدیرکل روابط عمومی امور بین‌الملل و ارتباطات مردمي شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اهداء لوح تقدیر از روابط عمومی شركت آبفا اهواز تقدیر کرد.

۱۴۰۲/۰۷/۲۰

ربيع‌الاول ماه زيبايی‌هاست، تجلی رحمت‌الهی بر هستی و کائنات و طلوع آفتـاب حقيقت کـه از سرزمين وحی متجلی شد و جهانی را از عطر آگاهی‌بخش حضورش بهره‌مند ساخت.

در این روزهای فرخنده، به برکت نام و یاد پیامبر مهربانی، نسیم وحدت و دوستی در امت اسلامی وزیدن می‌گیرد و جان و دل مسلمانان به اخلاق نبوی عطرآگین می‌شود.

۱۴۰۲/۰۷/۱۰
معاونین و مدیران صنعت آبفا اهواز با حضور در مسجد قدس کوی طاهر با شهروندان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی آبفا اهواز، شامگاه دوشنبه مورخ ٢٧ شهریور ماه معاونین خدمات مشترکین و درآمد، بهره‌برداری و توسعه آب و بهره‌برداری و توسعه فاضلاب با اهالی منطقه کوی طاهر دیدار و به گفت‌وگو پرداختند.

۱۴۰۲/۰۶/۲۸

صفحه‌ها

شرح وظایف:

 • انجام پژوهش در حوزة ِی ارتباطات و روابط عمومِی
 • افكار سنجِی از مردم در خصوص اقدامات و فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط
 • تهِیه و تنظِیم مقالات
 • گزارش هاِی تحلِیلِی و مطالب علمِی در حوزه فعالِیت دستگاه مربوطه
 • درج مقالات و گزارش هاِی مندرج درمطبوعات ِیا ساِیر وساِیل ارتباط جمعِی
 • برنامه رِیزِی مدون و منسجم در امور ارتباطِی و نِیز ارائه ِی اِیده هاِی نو درزمِینه روابط عمومِی
 • اصلاح روش وبهبود شِیوه هاِی ارتباطِی
 • تهِیه و تدوِین رِیز بودجه پِیشنهادِی روابط عمومِی و دفاع از آن تا تصوِیب نهاِیِی
 • بهره بردارِی از واحد ارتباطات مردمِی جهت برنامه رِیزِی هاِی آتِی و تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی در امور ارتباطِی
 • تهِیه و تنظِیم و انعكاس اخبار اقدامات و برنامه هاِی دستگاه ذِی ربط به وساِیل ارتباط جمعِی ، پوشش خبرِی مراسم مختلف نظِیر گردهماِیِی ها ، سخنرانِی ها ، افتتاح پروژه ها و غِیره
 • اعلام مواضع و صدور بِیانِیه در مناسبت هاِی مهم
 • پاسخ به انتقادات مطروحه در وساِیل ارتباط جمعِی
 • درج آگهِی در مطبوعات و پخش تِیزرهاِی تلوِیزِیونِی
 • ترتِیب دادن برنامه ها و مِیزگردهاِی رادِیوِیِی و تلوِیزِیونِی
 • برنامه رِیزِی و اجراِی مصاحبه هاِی مطبوعاتِی و اختصاصِی
 • اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف  و برقرارِی رابطه ارگانِیك با روابط عمومِی استان ها و موسسات وابسته و مسوولِیت تهِیه و تنظِیم و ارسال برِیدةِی جراِید جهت اطلاع رسانِی به مسئولِین دستگاه مربوطه
 • سِیاستگذارِی برنامه رِیزِی و هداِیت امور تبلِیغِی
 • اِیجاد وحدت روِیه در امور ارتباطِی و تبلِیغِی
 • مسوولِیت تشكِیل دبِیرخانه دائمِی مراسم و ستادها ، انعكاس تبلِیغِی فعالِیت هاِی دستگاه ذِی ربط در وساِیل ارتباط جمعِی ، تهِیه ، ساخت و نماِیش فِیلم هاِی تلوِیزِیونِی در راستاِی سِیاستهاِی دستگاه

 سایر وظایف محوله عبارتند از :

 • انجام وظاِیف سمعِی و بصرِی
 • برنامه رِیزِی ، هماهنگِی و مشاركت در كنفرانس ها ، سمِینارها و نماِیشگاه هاِی داخلِی و خارجِی
 • تعِیِین خط مشِی و سِیاستگذارِی تبلِیغاتِی در سطح  سازمان
 • طراحِی و تدوِین فرم هاِی ثابت ( الگوهاِی ) تبلِیغاتِی براِی معرفِی پروژه ها و طرح هاِی مربوطه چاپ اقلام از قبِیل كتاب ، پوستر ، بروشور ، تراكت و غِیره
 • مسئولِیت تهِیه و تنظِیم ، صحافِی ، چاپ و توزِیع بولتن ِیا مجلات داخلِی
 • مسوولِیت سِیاستگذارِی در امور نشر روابط عمومِی   
 • اِیجاد و ادارة ِی امور آرشِیو عكس . فِیلم و نوار كاست ، نوار وِیدئوِیِی ، روزنامه ومطبوعات
 • پِی گِیرِیهاِی انجام امور دفتر محرمانه وباِیگانِی

اطلاعات

محسن حاجی پور
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس روانشناسی
تلفن: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
نمابر: 
۰۶۱۳۴۴۵۷۰۳۵
آدرس پستی: 
ملیراه،فلکه پنج نخل،تصفیه خانه شماره یک
آدرس ایمیل: 
ravabet[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

پیغام خطا

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
 • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).