اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ۲۰ متری و ۱۵ متری شهرداری و خیابان کارون

کد: 
۱۰۹۷/ ۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۶ آذر ۱۳۹۵ تا ۱ فروردین ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۰ آذر ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۳۰ آذر ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه
فایل: 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره     ۱۰۹۷/ ۹۵/۱۱۰        

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ -موضوع مناقصه: اجرای عملیات  شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه ۲۰ متری و ۱۵ متری شهرداری و خیابان کارون

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب      ۴ – مدت انجام کار :۶ ماه

۵ - مبلغ برآورد اولیه  ۱۵۶/۱۵۷/۰۷۷/۲۳ ريال ۶ مبلغ تضمین شرکت در  فرایند ارجاع کار :  ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۴/۱ ریال

۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۵ لغایت ۲۰/۰۹/۹۵

۸ – محل دریافت اسناد :اهواز- کیانپارس خیابان ۱۷ غربی فاز۳ نبش وهابی -مهندسین مشاور ری آب

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۲۱/۰۹/۹۵ لغایت ۳۰/۰۹/۹۵

 ۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۵۰۰  ریال می باشد که باید به شماره حساب سیبا  ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  نزد بانک ملی  شعبه آناهیتای تهران و یا حساب ۱۰۳۵۸۱۰۶۰۰۱۰۰۱ بانک سرمایه  به نام شرکت مهندسین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۰۱ /۱۰/۹۵ راس ساعت ۱۲:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد.

۱۳ – محل تامین اعتبار :  عمرانی

۱۴ –  شرکتهایی که دارای رتبه پنج در رشته آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۷۴۸۲۳ - ۳۳۳۷۴۸۷۵ – ۰۶۱  تماس گرفت

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).