پروژه تامین نیروی انتظامی به منظور افزایش ضریب حفاظتی و تامین امنیت تاسیسات و همراهی با گروههای وصول مطالبات جمعا حدود ۹۳۸۰ شیفت کاری ۸ ساعته در طول یکسال

کد: 
۱۲۲۶ /۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۷ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۷ آذر ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۸ آذر ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت خدمات مشترکین- مدیریت حراست و امور محرمانه
فایل: 

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  ۱۲۲۶ /۹۵/۱۱۰   

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه:   پروژه تامین نیروی انتظامی به منظور افزایش ضریب حفاظتی و تامین امنیت تاسیسات و همراهی با گروههای وصول مطالبات جمعا حدود ۹۳۸۰ شیفت کاری ۸ ساعته در طول یکسال                                                                                            

۳ – نام دستگاه نظارت :  معاونت خدمات مشترکین- مدیریت حراست و امور محرمانه

 ۴ – مدت انجام کار :   یکسال      ۵ - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  : ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال

۶ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ لغایت ۱۷/۰۹/۹۵

۷ – محل دریافت اسناد : مدیریت قراردادها شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۸ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۱۸/۰۹/۹۵ لغایت ۲۸/۰۹/۹۵  ساعت : ۹:۰۰

۹ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد

۱۰- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۱ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات ( الف و ب و ج) در دفتر مدیریت قراردادها ی شرکت آبفا اهواز در روز یک شنبه ۲۸/۰۹/۹۵ راس ساعت ۱۱:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد . مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۲ – محل تامین اعتبار :  جاری

۱۳ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده ی مناقصه می باشد ،

۱۴ – کلیه موسسات یا شرکتهای حقوقی که دارای مجوز از اداره انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشند (با تایید دفترحراست و امور محرمانه ) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند ضمناً به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ،  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با  شماره ۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱۳  تماس گرفت

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).