اجرای خط انتقال ۸۰۰ م.م پلی اتیلن آب از سه راهی علی بن مهزیار تا منبع آب

کد: 
۱۲۲۷/ ۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۷ آذر ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۸ آذر ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره     ۱۲۲۷/ ۹۵/۱۱۰        

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ -موضوع مناقصه: اجرای خط انتقال ۸۰۰ م.م پلی اتیلن آب از سه راهی علی بن مهزیار تا منبع آب               ۳– نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور آب و انرژی اروند      ۴ – مدت انجام کار :۶ ماه

۵ -مبلغ برآورد اولیه  ۷۳۱/۱۹۴/۰۷۳/۱۲ ريال ۶ -مبلغ تضمین شرکت در  فرایند ارجاع کار :  ۰۰۰/۶۶۰/۶۰۳ ریال  ۷– مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ لغایت ۱۷/۰۹/۹۵

۸ – محل دریافت اسناد :اهواز- گلستان-کوی سعدی- نبش خ تربت شرقی-پلاک ۹۲ –طبقه دوم واحد یک -مهندسین مشاور آب و انرژی اروند

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۱۸/۰۹/۹۵ لغایت ۲۸/۹/۹۵

 ۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۵۰۰  ریال می باشد که باید به شماره حساب ۲۱۳۵۴۵۸۹۰۱  نزد بانک ملت  شعبه دانشگاه علوم پزشکی اهواز  به نام شرکت مهندسین مشاور آب و انرژی اروند واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۲۹ /۰۹/۹۵ راس ساعت ۹:۳۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد. مناقصه در نوبت اول با حداقل ۳ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۳ – محل تامین اعتبار :  عمرانی

۱۴ –  شرکتهایی که دارای رتبه پنج در رشته آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۴۴۱۹۹ - ۳۳۳۴۴۱۹۰ – ۰۶۱  تماس گرفت

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).