پروژه قرائت کنتور،کنترل،چاپ ، توزیع وثبت وصول قبوض آب بهاء کلان شهر اهواز و شهرستان کارون

کد: 
۱۳۱۵/۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۵ آذر ۱۳۹۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۹ دی ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۹ دی ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
فایل: 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره  ۱۳۱۵/۹۵/۱۱۰   

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه:   پروژه قرائت کنتور،کنترل،چاپ ، توزیع وثبت وصول قبوض آب بهاء کلان شهر اهواز و شهرستان کارون                                                                                            

۳ – نام دستگاه نظارت :  معاونت خدمات مشترکین و درآمد         ۴ – مدت انجام کار :   یکسال

۵ – مبلغ برآورد اولیه : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال  ۶ – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال

۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۵ لغایت ۱۹/۱۰/۹۵

۸ – محل دریافت اسناد : مدیریت قراردادها شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۲۰/۱۰/۹۵ لغایت  ۲۹/۱۰/۹۵  ساعت ۹ صبح

۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی  نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات ( الف و ب و ج) در دفتر مدیریت قراردادها شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۵ راس ساعت ۱۲:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد . مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.     ۱۳ – محل تامین اعتبار :  جاری

۱۴ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده ی مناقصه می باشد.

۱۵ – در این مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران بر اساس معیارهای اعلام شده در اسناد مناقصه انجام می شود. حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ۵۵ می باشد.

۱۶- مناقصه گران موظف هستند اسناد ، مدارک و مستندات ارزیابی کیفی را در یک پاکت  و پاکات الف ، ب و ج  را نیز  در یک پاکت دیگر به صورت جداگانه تحویل نمایند.

۱۷ _  شرکتهایی دارای رتبه ۵ آب یا ۵ تاسیسات وتجهیزات  یاگواهی تائید صلاحیت از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی (کد فعالیت ۷ )می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند ضمناً به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ،  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با  شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱  تماس گرفت./ ن ۲۳/۰۹/۹۵

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).