پروژه اجرای عملیات خط انتقال ، شبکه و انشعابات فاضلاب خانگی تعاونی مسکن کوی طلاب

کد: 
۱۴۷۲/ ۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۲ دی ۱۳۹۵ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۶ دی ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۶ بهمن ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره     ۱۴۷۲/ ۹۵/۱۱۰

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ -موضوع مناقصه: پروژه اجرای عملیات خط انتقال ، شبکه و انشعابات  فاضلاب خانگی تعاونی مسکن کوی طلاب

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب      ۴ – مدت انجام کار :۴ ماه

۵ – مبلغ برآورد اولیه  : ۰۴۸/۷۸۲/۱۴۸/۸ ريال ۶ – مبلغ تضمین شرکت در  فرایند ارجاع کار :  ۰۰۰/۵۰۰/۴۰۷ ریال

۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۲۲/۱۰/۹۵ لغایت ۲۶/۱۰/۹۵

۸ – محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس خیابان ۱۷ غربی فاز۳ نبش وهابی -مهندسین مشاور ری آب

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۲۷/۱۰/۹۵ لغایت ۰۶/۱۱/۹۵ ساعت ۹:۰۰

 ۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۵۰۰  ریال می باشد که باید به شماره حساب سیبا  ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  نزد بانک ملی  شعبه آناهیتای تهران و یا حساب ۱۰۳۵۸۱۰۶۰۰۱۰۰۱ بانک سرمایه  به نام شرکت مهندسین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۰۶ /۱۱/۹۵ راس ساعت ۱۰:۳۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد. مناقصه در نوبت اول با حداقل ۳ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۳ – محل تامین اعتبار :  جاری

 ۱۴ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده ی مناقصه می باشد . 

۱۵ –  شرکتهایی که دارای رتبه پنج در رشته  آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۷۴۸۲۳ - ۳۳۳۷۴۸۷۵ – ۰۶۱  تماس گرفت. ن  ۲۰

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).