پروژه نصب انشعابات آب و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه یک مشترکین کلان شهر اهواز

کد: 
۱۵۲۵/۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۳۰ دی ۱۳۹۵ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۶ بهمن ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مشترکین
فایل: 

این شرکت در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران را با مشخصات ذیل برگزار نماید.

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز                                                        نوبت اول

۲ – موضوع مناقصه:  بر اساس جدول ذیل

 

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

زمان بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین شر کت در فرایند ارجاع کار     ( ریال)

۱۵۲۵/۹۵/۱۱۰

 

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه یک مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۹۵۰/۰۲۱/۳

۱۹/۱۱/۹۵ ساعت ۱۰:۰۰

۰۰۰/۱۰۰/۱۵۱

 

۱۵۲۶/۹۵/۱۱۰

 

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه دو مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۲۰۰/۰۸۵/۳

۱۹/۱۱/۹۵ ساعت ۱۱:۰۰

۰۰۰/۳۰۰/۱۵۴

 

۱۵۲۷/۹۵/۱۱۰

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه سه مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۴۰۰/۵۳۲/۱

۱۹/۱۱/۹۵ ساعت ۱۲:۰۰

۰۰۰/۶۲۰/۷۶

 

۱۵۲۸/۹۵/۱۱۰

 

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه چهار مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۴۰۰/۰۸۰/۳

۱۹/۱۱/۹۵ ساعت ۱۳:۰۰

۰۰۰/۱۰۰/۱۵۴

 

۱۵۲۹/۹۵/۱۱۰

 

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه پنج مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۶۰۰/۴۷۸/۲

۱۹/۱۱/۹۵ ساعت ۱۴:۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۴

 

 

۳ – نام دستگاه نظارت :  معاونت خدمات مشترکین و درآمد  ۴- مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۳۰/۱۰/۹۵ لغایت ۰۶/۱۱/۹۵

۵ – محل دریافت اسناد : مدیریت قراردادها شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۶ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۰۷/۱۱/۹۵ لغایت ۱۷/۱۱/۹۵   ۷- مدت زمان انجام پروژه : ۲۴ ماه

۸ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۹- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد  

۱۰ –حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد . مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده در هر منطقه قابل بازگشایی خواهد بود. پاکات مناطق به ترتیب از منطقه یک شروع خواهد شد. به هر شرکت پیمانکاری صرفا عملیات اجرایی یک منطقه واگذار می شود.

۱۱ – محل تامین اعتبار :  جاری

۱۲ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه به نسبت مبلغ پیشنهادی می باشد.

۱۳- حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ۵۵ می باشد . مناقصه گرانی که موفق به کسب حداقل امتیاز کیفی قابل قبول نشوند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

۱۴- لازم به ذکر است با توجه به گستردگی و وسعت مناطق و به جهت ارائه خدمات مطلوب تر ، این شرکت در نظر دارد از خدمات پنج شرکت پیمانکاری استفاده نماید.   

۱۵ – شرکتهای حقوقی که دارای توان مالی و سابقه اجرایی و...... با توجه به معیارهای ارزیابی کیفی اعلام شده در اسناد مناقصه باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند ضمناً به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ،  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۳۸۶۵۰۹  – ۰۶۱  تماس گرفت./ ن ۲۹/۱۰/۹۵

 

AWW.CO.IR                                                                                                  

                                                                                                                                 روابط عمومی و آموزش همگانی   

                                                                                                                                                      شرکت آب و فاضلاب اهواز 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).