پروژه نصب انشعابات آب و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه چهار مشترکین کلان شهر اهواز

کد: 
۱۵۲۸/۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۴ اسفند ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مشترکین
فایل: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

این شرکت در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران را با مشخصات ذیل برگزار نماید.

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز                                                        نوبت دوم

۲ – موضوع مناقصه:  بر اساس جدول ذیل

 

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

زمان بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین شر کت در فرایند ارجاع کار     ( ریال)

 

۱۵۲۶/۹۵/۱۱۰

 

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه دو مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۲۰۰/۰۸۵/۳

۱۸/۱۲/۹۵ ساعت ۱۱:۰۰

۰۰۰/۳۰۰/۱۵۴

 

۱۵۲۷/۹۵/۱۱۰

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه سه مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۴۰۰/۵۳۲/۱

۱۸/۱۲/۹۵ ساعت ۱۲:۰۰

۰۰۰/۶۲۰/۷۶

 

۱۵۲۸/۹۵/۱۱۰

 

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه چهار مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۴۰۰/۰۸۰/۳

۱۸/۱۲/۹۵ ساعت ۱۳:۰۰

۰۰۰/۱۰۰/۱۵۴

 

۱۵۲۹/۹۵/۱۱۰

 

پروژه نصب انشعابات آب  و فاضلاب در اقطار مختلف+ شناسایی و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در منطقه پنج مشترکین کلان شهر اهواز

۰۰۰/۶۰۰/۴۷۸/۲

۱۸/۱۲/۹۵ ساعت ۱۴:۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۴

 

 

۳ – نام دستگاه نظارت :  معاونت خدمات مشترکین و درآمد

۴- مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ لغایت ۰۴/۱۲/۹۵

۵ – محل دریافت اسناد : مدیریت قراردادها شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۶ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۰۵/۱۲/۹۵ لغایت ۱۶/۱۲/۹۵  

۷- مدت زمان انجام پروژه : ۲۴ ماه

۸ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۹- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد  

۱۰ –حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد . پاکات مناطق به ترتیب از منطقه یک شروع خواهد شد. به هر شرکت پیمانکاری صرفا عملیات اجرایی یک منطقه واگذار می شود.

۱۱ – محل تامین اعتبار :  جاری

 

 

 

۱۲ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه به نسبت مبلغ پیشنهادی می باشد.

۱۳- حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ۵۵ می باشد . مناقصه گرانی که موفق به کسب حداقل امتیاز کیفی قابل قبول نشوند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

۱۴- لازم به ذکر است با توجه به گستردگی و وسعت مناطق و به جهت ارائه خدمات مطلوب تر ، این شرکت در نظر دارد از خدمات پنج شرکت پیمانکاری استفاده نماید.  

۱۵ – شرکتهای حقوقی که دارای توان مالی و سابقه اجرایی و...... با توجه به معیارهای ارزیابی کیفی اعلام شده در اسناد مناقصه باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند ضمناً به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ،  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۳۸۶۵۰۹  – ۰۶۱  تماس گرفت./ ن ۲۹/۱۰/۹۵

 

AWW.CO.IR                                                                                                  

                                                                                                                                 روابط عمومی و آموزش همگانی   

                                                                                                                                                      شرکت آب و فاضلاب اهواز 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).