خرید ۸۰۰ تن گاز کلروفریک

کد: 
۱۵۴۹ /۹۵/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۳ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری
فایل: 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره          ۱۵۴۹ /۹۵/۱۱۰ 

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه:   :  خرید ۸۰۰ تن گاز کلروفریک

۳ – نام دستگاه نظارت :  معاونت بهره برداری            ۴ – مدت تحویل کالا : یکسال

 ۵ – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۲ ریال

۶ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۰۳/۱۱/۹۵ لغایت ۰۹/۱۱/۹۵

۷ – محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد (مدیریت قراردادها)  

۸ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۱۰/۱۱/۹۵ لغایت ۱۹/۱۱/۹۵

۹ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد

۱۰- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۱ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات ( الف و ب و ج) در دفتر مدیریت قراردادهای شرکت آبفا اهواز در  تاریخ ۲۰/۱۱/۹۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد . مناقصه در نوبت اول با حداقل ۲ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۳ – محل تامین اعتبار : درآمدهای جاری

۱۴ – کلیه شرکت های حقوقی اعم ازتولیدکنندگان (دارای پروانه بهره برداری) و تامین کنندگان (نمایندگان مجازو رسمی ازکارخانجات تولیدی) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱  تماس گرفت

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).