پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب در منطقه دو آبفا ( مناطق ۲ و ۶ شهرداری ) شهر اهواز

کد: 
۱۸۰/۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۴ تیر ۱۳۹۶ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ تیر ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۰ تیر ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری
فایل: 

این شرکت در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای را با مشخصات ذیل برگزار نماید.

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز                                                                       نوبت اول

۲ – موضوع مناقصه:  بر اساس جدول ذیل

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

زمان بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین شر کت در فرایند ارجاع کار  ( ریال)

۱۸۰/۹۶/۱۱۰

 

پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب در منطقه دو آبفا ( مناطق ۲ و ۶ شهرداری ) شهر اهواز

 

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱

۲۱/۰۴/۹۶ ساعت ۱۱:۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۷۵

۱۸۱/۹۶/۱۱۰

 

پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب در منطقه سه آبفا ( مناطق ۳ و ۷ شهرداری ) شهر اهواز

 

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱

۲۱/۰۴/۹۶ ساعت ۱۱:۳۰

۰۰۰/۰۰۰/۷۵

 

۳ – نام دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری۴- مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۰۴/۰۴/۹۶ لغایت ۱۰/۰۴/۹۶

۵ – محل دریافت اسناد : مدیریت قراردادها شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۶ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۱۱/۰۴/۹۶ لغایت ۲۰/۰۴/۹۶ 

۷- مدت زمان انجام پروژه : ۵ ماه

۸ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۵۰  ریال که باید به شماره حساب ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۹- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد 

۱۰ –حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد. پاکات مناطق به ترتیب از منطقه یک شروع خواهد شد. به هر شرکت پیمانکاری صرفا عملیات اجرایی یک منطقه واگذار می شود.

۱۱ – محل تامین اعتبار :  درآمدهای جاری

۱۲ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه به نسبت مبلغ پیشنهادی می باشد.

۱۳- لازم به ذکر است با توجه به گستردگی و وسعت مناطق و به جهت ارائه خدمات مطلوب تر ، این شرکت در نظر دارد از خدمات  چهار شرکت پیمانکاری استفاده نماید.  

۱۴ – شرکتهایی که دارای رتبه ۵ آب ویا ۵ تاسیسات وتجهیزات  ویا گواهی تائید صلاحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کد فعالیت ۷ و یا دارای گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه و انشعابات فاضلاب ازشرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند ضمناً به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ،  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.. ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹  - ۰۶۱  تماس گرفت./ س ۰۳/۰۴/۹۶

AWW.CO.IR                                                                                                  

                                                                                                                                 روابط عمومی و آموزش همگانی   

                                                                                                                                                      شرکت آب و فاضلاب اهواز 

 

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).