پروژه اجرای عملیات فاضلاب خطوط جمع کننده ۶۰۰م.م داخلی فاضلاب منطقه اسلام آباد شرقی

کد: 
۲۶۹/ ۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۱ تیر ۱۳۹۶ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۷ تیر ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره ۲۶۹/ ۹۶/۱۱۰ نوبت اول 

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ -موضوع مناقصه: پروژه اجرای عملیات  فاضلاب خطوط جمع کننده ۶۰۰م.م داخلی فاضلاب منطقه اسلام آباد شرقی

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب        

 ۴ – مدت انجام کار :۸ ماه

۵ – مبلغ برآورد اولیه  : ۳۳۲/۹۶۲/۵۰۳/۲۵ ريال            

 ۶ – مبلغ تضمین شرکت در  فرایند ارجاع کار :  ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۶/۱ ریال

۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۲۱/۰۴/۹۶لغایت ۲۷/۰۴/۹۶ 

۸ – محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس خیابان ۱۷ غربی فاز۳ نبش وهابی -مهندسین مشاور ری آب

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۲۸/۰۴/۹۶  لغایت ۱۰/۰۵/۹۶ 

 ۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۷۰۰  ریال می باشد که باید به شماره حساب سیبا  ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  نزد بانک ملی  شعبه آناهیتای تهران و یا حساب ۱۰۳۵۸۱۰۶۰۰۱۰۰۱ بانک سرمایه  به نام شرکت مهند سین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۱۵/۰۵/۹۶  راس ساعت ۱۱:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد.

۱۳ – محل تامین اعتبار :  اعتبارات عمرانی

۱۴ –  شرکتهایی که دارای رتبه پنج در رشته  آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره ۳۳۳۷۴۸۲۳ - ۳۳۳۷۴۸۷۵ – ۰۶۱  تماس گرفت. س  ۲۱/۰۳/۹۶

AWW.CO.IR                                                                                                                

                                                                                                                                 روابط عمومی و آموزش همگانی   

                                                                                                                                            شرکت آب وفاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).