اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب ۱۶۰۰م.م بتنی، تحت فشار ۸۰۰م.م حد فاصل ایستگاه پمپاژ جاده آبادان تا خیابان جمهوری تقاطع خیابان لادن

کد: 
۳۲۰/۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۳۱ خرداد ۱۳۹۶ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۷ تیر ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ تیر ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره ۳۲۰/۹۶/۱۱۰ 

۱ – نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب اهواز

۲ – موضوع مناقصه: اجرای عملیات خطوط جمع کننده فاضلاب ۱۶۰۰م.م بتنی، تحت فشار ۸۰۰م.م حد فاصل ایستگاه پمپاژ جاده آبادان تا خیابان جمهوری تقاطع خیابان لادن

۳ – نام مشاور :  شرکت مهندسین مشاور ری آب                 

۴ – مدت انجام کار :۹ ماه در دو جبهه کاری                                                                                                        

۵ – مبلغ برآورد اولیه : ۴۹۰/۸۷۰/۴۲۲/۳۳ ريال        

 ۶ – مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  :  ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۲/۱ ریال

۷ – مهلت و زمان دریافت اسناد : از تاریخ ۳۱/۰۳/۹۶لغایت ۰۷/۰۴/۹۶ 

۸ – محل دریافت اسناد : اهواز- کیانپارس خیابان ۱۷ غربی فاز۳ نبش وهابی -مهندسین مشاور ری آب

۹ – مهلت و زمان تحویل اسناد : از تاریخ ۰۸/۰۴/۹۶  لغایت ۲۱/۰۴/۹۶ 

 ۱۰ – قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۷۰۰  ریال می باشد که باید به شماره حساب سیبا  ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  نزد بانک ملی  شعبه آناهیتای تهران و یا حساب ۱۰۳۵۸۱۰۶۰۰۱۰۰۱ بانک سرمایه  به نام شرکت مهند سین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

۱۱- محل تحویل اسناد : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد

۱۲ – محل و زمان گشایش پیشنهادها : زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ ۲۸ /۰۴/۹۶ راس ساعت ۱۰:۰۰ می باشد ، ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد. مناقصه در نوبت اول با حداقل ۳ شرکت کننده قابل بازگشایی خواهد بود.

۱۳ – محل تامین اعتبار :  اعتبارات عمرانی

 ۱۴- حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ۷۰ می باشد. مناقصه گرانی که موفق به کسب حداقل امتیاز کیفی قابل قبول نشوند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

۱۵ –  شرکتهایی که دارای رتبه حداقل پنج در رشته آب می باشند ، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند . به پیشنهاد های  فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با  شماره۳۳۹۲۷۷۵۲– ۰۶۱  تماس گرفت. س  ۲۹/۰۳/۹۶

AWW.CO.IR                                                                                                                

                                                                                                                                 روابط عمومی و آموزش همگانی   

                                                                                                                                              شرکت آب وفاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).