اصلاح شبکه توزیع آب شهر حمیدیه

کد: 
۱۱۰/۹۶/۱۳۴۳
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۹ دی ۱۳۹۶ تا ۹ بهمن ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۵ دی ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۹ بهمن ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه
فایل: 

                                    ‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››
(شماره فراخوان ۱۱۰/۹۶/۱۳۴۳)
شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد پروژه ‹‹اصلاح شبکه توزیع آب شهر حمیدیه›› را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود ، نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه(که در آن نشانی،تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قید شده است)، اصل و تصويرگواهينامه صلاحيت پيمانكاري و فيش واريز به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۱۰۰۵۹۵۵۱۷۰۰۴ بانک صادرات بنام شرکت مهندسی مشاور دز آب جهت خريد اسناد ‹‹مناقصه›› تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۹۶ به یکی ازآدرس های ذیل:
 -اهواز-‌كوي گلستان -خيابان فروردين -شركت مهندسي مشاور دز آب –بخش نظارت عالیه-(تلفن:۳۳۲۱۴۵۲۴-۰۶۱)
تهران-میدان فلسطین-خیابان طالقانی غربی-ساختمان ۴۸-دفتر شرکت مهندسي مشاور دز آب-(تلفن: ۹ -۶۶۹۵۲۶۹۷-۰۲۱)
معرفی نمايند.
ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۸۹۶۰۵- ۰۶۱۱ تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد: 
۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز 
۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور دز آب
۳-محل اجراي پروژه : شهر حمیدیه
۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۱۹،۹۸۴،۳۸۶،۵۸۰ ریال
۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی
۶-مدت اجراي كار : ۶ ماه
۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۹۹۹،۲۲۰،۰۰۰ ريال مي باشد. 
۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۹-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ):  روزدوشنبه مورخ ۹/۱۱/۹۶ حداکثر تا  ساعت ۱۰ صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز
۱۰-تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روزدوشنبه مورخ ۹/۱۱/۹۶ ساعت ۱۱ صبح، 
اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).