عملیات اجرای بازسازی و تعمیرات مستغلات شامل منازل سازمانی و واحدهای اداری شرکت آب و فاضلاب اهواز

کد: 
۱۱۰/۹۷/۱۰۷۴
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۱ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۴ آذر ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۷ آذر ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مالی و پشتیبانی

                                     ‹‹ آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ››

(شماره فراخوان۱۰۴۴/۹۷/۱۱۰)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد پروژه ‹‹ عملیات اجرای بازسازی و تعمیرات مستغلات شامل منازل سازمانی و واحدهای اداری شرکت آب و فاضلاب اهواز›› را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه(که در آن نشانی،تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قید شده است)، اصل و تصويرگواهينامه صلاحيت پيمانكاري و فيش واريز به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ريال به حساب شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز (کد ۲۳۰۷)  بنام شرکت آب و فاضلاب اهواز جهت خريد اسناد ‹‹مناقصه›› تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۹/۹۷ به آدرس اهواز- کیانپارس-خیابان پنجم غربی نبش خرداد- طبقه سوم دفتر قراردادها معرفی نمايند.

ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت مالی و پشتیبانی-مدیریت امور عمومی

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۱۹،۷۵۵،۸۱۷،۴۱۱ ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای جاری

۶-مدت اجراي كار : ۲۴ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان۹۸۸،۰۰۰،۰۰۰ريال مي باشد.

۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته ابنیه – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ):  روزسه شنبه مورخ ۲۷/۰۹/۹۷حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۰-تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز سه شنبه مورخ ۲۷/۰۹/۹۷ ساعت ۱۳بعد از ظهر،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

-به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شوند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-سایراطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).