‹‹ وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز

کد: 
۱۱۰/۹۷/۱۱۴۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۵ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۲ آذر ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ آذر ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
فایل: 

                         ‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››

(شماره فراخوان۱۱۴۰/۹۷/۱۱۰)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد عملیات ‹‹ وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز ›› با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود ،نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه(که در آن نشانی،تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قید شده است)، اصل و تصوير گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و فيش واريز وجه به مبلغ۱۰۰،۰۰۰ريال به حساب جاری شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس بنام شرکت آب و فاضلاب اهواز ، جهت خريد اسناد ‹‹مناقصه ›› تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ ۱۲/۰۹/۹۷ به آدرس زیر:

اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت خدمات مشترکین و درآمد              

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای جاری

۵-مدت اجراي كار : ۱۲ ماه

۶-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ۶۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ  مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴میباشد.

۷- کلیه شرکتهای حقوقی که دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی (کد فعالیت *۴) باشند میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند

۸-تاریخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه (الف-ب-ج) :روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۹۷ حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح-اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف-دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۹-تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه(الف-ب-ج): روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۹۷ ساعت ۱۱ -اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۰-به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شوند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).