عملیات ساخت دالهای بتنی مسلح پیش ساخته جهت سقف و کف منهولهای فاضلابی

کد: 
۱۱۰/۹۷/۱۱۴۲
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۸ دی ۱۳۹۷ تا ۸ بهمن ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۴ دی ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۸ بهمن ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ››
(شماره فراخوان۱۱۴۲/۹۷/۱۱۰)
شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد پروژه ‹‹ عملیات ساخت دالهای بتنی مسلح پیش ساخته جهت سقف و کف منهولهای فاضلابی » را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه(که در آن نشانی،تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قید شده است)، اصل و تصويرگواهينامه صلاحيت پيمانكاري و فيش واريز به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ ريال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲ بانک ملی شعبه آناهیتای تهران (کد۹۶۵)  بنام شرکت مهندسین مشاور ری آب جهت خريد اسناد ‹‹مناقصه›› تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ به آدرس اهواز- کیانپارس-خیابان ۱۷ غربی – خیابان شهید وهابی- شرکت مهندسین مشاور ری آب تلفن :۳۳۳۷۴۸۲۳-۰۶۱ معرفی نمايند.
ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد: 
۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز 
۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور ری آب
۳-محل اجراي پروژه : اهواز
۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۷،۲۹۱،۲۴۶،۴۰۹ ریال
۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای جاری
۶-مدت اجراي كار : ۴ ماه
۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان۳۶۴،۵۶۳،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. 
۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۹-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ):  روزدوشنبه مورخ ۰۸/۱۱/۹۷حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز
۱۰-تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز دوشنبه مورخ ۰۸/۱۱/۹۷ ساعت ۱۲، 
اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.
۱۱-به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شوند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۲-سایراطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).