راهبری ،بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز

کد: 
۱۱۰/۹۷/۱۱۴۸
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۶ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۳ آذر ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۵ آذر ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول ››

(شماره فراخوان ۱۱۴۸./۹۷/۱۱۰)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد« راهبری ،بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز ›› را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود ،نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه(که در آن نشانی،تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قید شده است)، و فيش واريز وجه به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس بنام شرکت آب و فاضلاب اهواز ، جهت خريد اسناد ‹‹مناقصه ›› تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ ۱۳/۰۹/۹۷ به آدرس: اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز معرفی نمایند.

ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری

۳-محل اجرای پروژه : اهواز

۴-محل تأمين اعتبار : درآمدهای جاری

۵-مدت اجراي كار: ۱۸ماه

۶-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار:  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ  مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴میباشد.

۷- رشته و پايه كاري : کلیه شرکتهایی که دارای گواهی تعیین صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب -پایه چهار از وزارت نیرو -  باشند میتوانند در فراخوان فوق شرکت نمایند.

۸-تاریخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه (الف-ب-ج) :روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۹۷ حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح-اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف-دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۹-تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه(الف-ب-ج): روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۹/۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ -اهواز-کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۰-به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شوند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).