درج آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی مناقصه گران و تامین کنندگان مالی تامین مالی، تامین کالا و اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون

کد: 
۱۱۰/۹۷/۴۸
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۸ دی ۱۳۹۷ تا ۸ بهمن ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۴ دی ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۸ بهمن ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
مهندسی و توسعه

مدير محترم روابط عمومي 

موضوع: درج آگهی فراخوان  عمومی شناسایی و ارزیابی مناقصه گران و تامین کنندگان مالی –نوبت اول و دوم به شماره( ---/۹۷/۱۱۰)

با سلام و احترام،

با توجه به   لزوم برگزاري فراخوان  عمومی شناسایی و ارزیابی مناقصه گران و تامین کنندگان مالی با موضوع           « تامین مالی، تامین کالا و اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون » به شماره                  ----/۹۷/۱۱۰» خواهشمند است دستور فرماييد آگهي دعوت به فراخوان ارزیابی پیوست در دو نوبت و در روزنامه های کثیر الانتشار به چاپ برسد.

 

 

نوبت نوع روزنامه تاریخ چاپ

اول کشوری ۱۸/۱۰/۹۷

دوم کشوری ۱۹/۱۰/۹۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوبت اول

 

 

شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه‌گران و تامین کنندگان مالی

اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون

 

     شرکت آب و فاضلاب اهواز با اخذ مجوز شماره ۱۷۰۵۶۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت بندج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳هـ  مورخ ۲۰/۰۶/۹۳ ، درنظردارد تامین مالی، تامین کالا و اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. مناقصه گران ابتدا از نظر توانایی فنی و مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند و شرکت کنندگان واجد صلاحیت پس از دریافت اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام خواهندنمود. 

۱-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب اهواز- اهواز کیانپارس، خیابان پنجم ، نبش خرداد ، کد پستی : ۶۱۶۳۶۵۳۱۱۸ ، تلفن: ۳۳۳۳۰۹۷۵(۹۸۶۱+) و فاكس: ۳۳۳۸۶۶۸۷(۹۸۶۱+)

۲-شرح مختصری از مشخصات و مقادير كار: اجرای خطوط اصلی فاضلاب به طول حدود ۲۱ کیلومتر به روش ترانشه باز و به اقطار ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر و اجرای حدود ۸ کیلومتر خطوط اصلی فاضلاب، به روش میکروتونل و به اقطار ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر، که جنس کلیه لوله ها مخصوص لوله رانی می باشد.

۳-مشاور طرح: مهندسین مشاور ری آب

۴-محل اجرا: شهر اهواز و شهرستان کارون 

۵-مدت اجرای كار: ۲۴ ماه

۶-مبلغ برآورد اجرای کار:۱.۷۵۶.۱۸۵.۷۷۹.۱۲۲ ریال

۷-شرايط متقاضيان شركت در ارزيابی كيفي: 

الف:شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه یک(۱) رشته آب در زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ، مشروط به تامین منابع مالی مورد نیاز 

ب:مشارکت شرکتهای دارای صلاحیت فوق الذکر و تامین کننده مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸-شرایط کلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تضمین خواهد شد. شروع باز پرداخت تسهیلات یکسال پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیلات به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن و حداکثر نرخ سودمورد پذیرش ۱۵ درصد خواهد بود.نرخ سود مورد انتظار و مبلغ هر قسط بازپرداخت، توسط تامین کننده منابع مالی پیشنهاد می شود و و تامین کننده  می بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. 

۹- تاريخ، مهلت، و محل دريافت اسناد ارزيابي: واجدين شرايط مي‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۹۷  جهت دريافت اسناد، از مهندسین مشاور ری آب  به نشانی تهران- خيابان آفريقا- كوچه فرزان غربي پلاك ۳۰ ، اقدام نمايند . دريافت اسناد ارزيابی تنها با به همراه داشتن معرفی نامه كتبی و درقبال ارائه فيش بانكی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ريال واريزی به حساب شماره ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲ نزد بانك ملی بنام مهندسین مشاور ری آب امکان پذیر خواهد بود. 

۱۰-تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابی، حداكثر تا آخر وقت اداری مورخ   ۰۸/۱۱/۹۷ اسناد مربوط را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني اهواز – کیانپارس-خیابان ۵ غربی نبش خرداد شرکت آب و فاضلاب اهواز- طبقه سوم دفتر قراردادها (تلفن ۰۶۱۳۳۷۳۷۲۱۴) تحويل و رسيد دريافت دارند.

مناقصه‌گران مي‌ توانند برای كسب اطلاعات بيشتر و بيان سوالات احتمالی خود با مهندسین مشاور ری آب به نشانی ذکر شده در بالا مكاتبه و یا با شماره تلفن ۸۳۰۹ داخلی ۳۰۹ تماس حاصل نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه‌گران و تامین کنندگان مالی

اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون

 

          شرکت آب و فاضلاب اهواز با اخذ مجوز شماره ۱۷۰۵۶۸۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت بندج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳هـ  مورخ ۲۰/۰۶/۹۳ ، درنظردارد تامین مالی، تامین کالا و اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب اهواز و شهرستان کارون را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. مناقصه گران ابتدا از نظر توانایی فنی و مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند و شرکت کنندگان واجد صلاحیت پس از دریافت اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات اقدام خواهندنمود. 

۱-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب اهواز- اهواز کیانپارس، خیابان پنجم ، نبش خرداد ، کد پستی : ۶۱۶۳۶۵۳۱۱۸ ، تلفن: ۳۳۳۳۰۹۷۵(۹۸۶۱+) و فاكس: ۳۳۳۸۶۶۸۷(۹۸۶۱+)

۲-شرح مختصری از مشخصات و مقادير كار: اجرای خطوط اصلی فاضلاب به طول حدود ۲۱ کیلومتر به روش ترانشه باز و به اقطار ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیمتر و اجرای حدود ۸ کیلومتر خطوط اصلی فاضلاب، به روش میکروتونل و به اقطار ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر، که جنس کلیه لوله ها مخصوص لوله رانی می باشد.

۳-مشاور طرح: مهندسین مشاور ری آب

۴-محل اجرا: شهر اهواز و شهرستان کارون 

۵-مدت اجرای كار: ۲۴ ماه

۶-مبلغ برآورد اجرای کار:۱.۷۵۶.۱۸۵.۷۷۹.۱۲۲ ریال

۷-شرايط متقاضيان شركت در ارزيابی كيفي: 

الف:شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه یک(۱) رشته آب در زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب ، مشروط به تامین منابع مالی مورد نیاز 

ب:مشارکت شرکتهای دارای صلاحیت فوق الذکر و تامین کننده مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸-شرایط کلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تضمین خواهد شد. شروع باز پرداخت تسهیلات یکسال پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیلات به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می باشد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن و حداکثر نرخ سودمورد پذیرش ۱۵ درصد خواهد بود.نرخ سود مورد انتظار و مبلغ هر قسط بازپرداخت، توسط تامین کننده منابع مالی پیشنهاد می شود و و تامین کننده  می بایست اسنادی دال بر توانایی تامین مالی تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد، ارائه نماید. 

۹- تاريخ، مهلت، و محل دريافت اسناد ارزيابي: واجدين شرايط مي‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۹۷  جهت دريافت اسناد، از مهندسین مشاور ری آب  به نشانی تهران- خيابان آفريقا- كوچه فرزان غربي پلاك ۳۰ ، اقدام نمايند . دريافت اسناد ارزيابی تنها با به همراه داشتن معرفی نامه كتبی و درقبال ارائه فيش بانكی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ريال واريزی به حساب شماره ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲ نزد بانك ملی بنام مهندسین مشاور ری آب امکان پذیر خواهد بود. 

۱۰-تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابی، حداكثر تا آخر وقت اداری مورخ   ۰۸/۱۱/۹۷ اسناد مربوط را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني اهواز – کیانپارس-خیابان ۵ غربی نبش خرداد شرکت آب و فاضلاب اهواز- طبقه سوم دفتر قراردادها (تلفن ۰۶۱۳۳۷۳۷۲۱۴) تحويل و رسيد دريافت دارند.

مناقصه‌گران مي‌ توانند برای كسب اطلاعات بيشتر و بيان سوالات احتمالی خود با مهندسین مشاور ری آب به نشانی ذکر شده در بالا مكاتبه و یا با شماره تلفن ۸۳۰۹ داخلی ۳۰۹ تماس حاصل نمایند .

 

 

 

 

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).