خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار به قطر ۶۳۰ م.م PE100 PN6 متراژ ۲۵۰۰متر

کد: 
۱۷۰/۹۶/۱۱۰
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۰ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۰ آبان ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۸ آبان ۱۳۹۶
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی توسعه
فایل: 

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

به شماره فراخوان   ۱۷۰ /۹۶/۱۱۰              
شرکت آب و فاضلاب اهواز  بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار به قطر ۶۳۰ م.م PE100 PN6  متراژ ۲۵۰۰متر را با شرایط ذیل از طریق فراخوان مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.
محل اجرای پروژه :
اهواز

دستگاه نظارت :  معاونت فنی توسعه             

مدت تحویل کالا : یکماه
منبع تامین اعتباری : اعتبارات عمرانی

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه : معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت به همراه نشانی ، تلفن ثابت ، همراه و نمابر که در معرفی نامه درج شده باشد و رسید واریز وجه جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال (دویست وپنجاه  هزار ریال) به حساب شماره ۰۱۰۲۹۵۲۷۲۲۰۰۱ نزد بانک صادرات شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز کد شعبه ۲۳۰۷ (قابل واريز در كليه شعب) در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز.

محل دریافت اسناد مناقصه: اهواز- کیانپارس- خیابان پنجم غربی -نبش خرداد (مدیریت قراردادها) - ۳۳۳۸۶۵۰۹ – ۰۶۱ 
آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰/۰۸/۹۶
آخرین موعد تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱/۰۸/۹۶

محل تسلیم پاکت ها : اهواز – کیانپارس – خیابان ۵ غربی – نبش خرداد – طبقه چهارم - دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز

تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه الف-ب-ج : روز یکشنبه مورخ ۲۱/۰۸/۹۶  ساعت ۱۲:۰۰، دفتر قراردادها،  ضمناً حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان با ارائه معرفی نامه در روز بازگشائی پاکات بلامانع می باشد.

توضیحات : شرکت های حقوقی تولیدکنندگان (دارای پروانه بهره برداری) می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند و به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء  مدت مقرر در مناقصه واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
                                                                              

                                                                                     روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).