خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی در اقطار ۱۶۰۰،۱۴۰۰،۱۰۰۰،۸۰۰

کد: 
۲۰۰۰۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۳
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی در اقطار ۱۶۰۰،۱۴۰۰،۱۰۰۰،۸۰۰

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).