عمليات اصلاح و توسعه شبکه توزيع آب و انشعابات خانگی سليم آباد

کد: 
۲۰۰۰۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۲۷
نوع: 
مناقصه
تاریخ شروع و پایان: 
۴ آبان ۱۴۰۰ تا ۵ آبان ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۸ آبان ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۸ آبان ۱۴۰۰
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری و توسعه آب

عمليات اصلاح و توسعه شبکه توزيع آب و انشعابات خانگی سليم آباد

پیغام خطا

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).