خرید مصالح و بازسازی فیلترهای تحت فشار موجود در تصفیه خانه آب کوت عبداله شهرستان کارون

کد: 
۲۰۰۰۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۶۸
نوع: 
مناقصه
تاریخ شروع و پایان: 
۸ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۰ آذر ۱۴۰۰
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۳ آذر ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۳ آذر ۱۴۰۰
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت بهره برداری و توسعه آب

خرید مصالح و بازسازی فیلترهای تحت فشار موجود در تصفیه خانه آب کوت عبداله شهرستان کارون

پیغام خطا

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۴۹ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null در tb_megamenu_sync_config()‎ (خط ۳۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).