خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ م.م پروژه منطقه سپیدار

کد: 
۲۰۹۷۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۳
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۶ اسفند ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

      ‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››

(شماره فراخوان ۲۰۹۷۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۳)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ م.م پروژه منطقه سپیدار» با شماره ..................را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۱۶/۱۲/۹۷ ساعت ۱۴ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : -ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۱ماه

۷- مدت اعتبار پیشنهادها: ۳ ماه

۸-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۹- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ):  روز یک شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ حداکثر تا ساعت ۱۴:۱۵ صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

–طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز،تسلیم نمایند.

۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز  مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ ساعت ۱۰صبح، اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).