خرید،نصب و راه اندازی پنج دستگاه الکتروپمپ عمودی توربینی اسکله آبگیر تصفیه خانه شماره یک آب اهواز

کد: 
۲۰۹۷۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۴
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۶ اسفند ۱۳۹۷
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

 ‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››

(شماره فراخوان ۲۰۹۷۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۴ )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خرید،نصب و راه اندازی پنج دستگاه الکتروپمپ عمودی توربینی اسکله آبگیر تصفیه خانه شماره یک آب اهواز» با شماره۲۰۹۷۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۴را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۱۶/۱۲/۹۷دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور آب و انرژی اروند

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : --------- ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۷۵ روز

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.

۹-مدت اعتبار پیشنهادها: ۳ ماه

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ):  روز یکشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۹۷حداکثر تا ساعت ۱۴:۱۵ بعد از ظهر، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

–طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز،تسلیم نمایند.

۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روزدوشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ ساعت ۱۳بعد از ظهر،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).