‹‹ عملیات اجرای خط انتقال آب از اسکله آبگیر تا تصفیه خانه شماره یک آب اهواز

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۶
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-نوبت اول ››

(شماره فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۶ )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ عملیات اجرای خط انتقال آب از اسکله آبگیر تا تصفیه خانه شماره یک آب اهواز» با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۰۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۱۹/۰۲/۹۸دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور آب و انرژی اروند

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۳۲،۰۹۱،۶۳۸،۷۶۹ ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۵ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۱،۶۰۴،۵۹۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-مدت اعتبار پیشنهادها:۶  ماه

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ):  روزدوشنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۸حداکثر تا ساعت ۱۰صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

–طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز،تسلیم نمایند.

۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روزدوشنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۸ ساعت ۱۱ صبح ،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).