خرید لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضلابی در اقطار ۸۰۰،۶۰۰،۵۰۰،۴۰۰،۳۱۵ م.م

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۱۰۶
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۵ فروردین ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – تجدید نوبت اول  ››

(شماره فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۱۰۶)

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ خرید لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضلابی در اقطار ۸۰۰،۶۰۰،۵۰۰،۴۰۰،۳۱۵ م.م» با شماره۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۱۰۶را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۰۵/۰۱/۹۹ تا ساعت ۱۰ صبح  دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-محل تأمين اعتبار : عمرانی

۵-مدت اجراي كار : ۱ماه

۶-مدت اعتبار پیشنهادها:۶ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ۱،۰۵۰،۵۳۰،۰۰۰ ريال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد. 

۸- شرکت های تولید کننده (دارای پروانه بهره برداری) و یا تامین کننده میتوانند در مناقصه فوق شرکت نمایند.

۸-آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه (الف،ب و ج) در سامانه ستاد:روز یکشنبه ۱۷/۰۱/۹۹ ساعت ۱۰ صبح

۹-تاريخ و محل تسلیم پاکت  «الف»(اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار):  روز سه شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۹۹ حداکثر تا ساعت ۹صبح، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

۱۰-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه(الف،ب،ج ارائه شده در سامانه):روز سه شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۹۹ساعت ۱۳

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز

 

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).