عملیات اجرایی تکمیل خط ۶۰۰ میلیمتر چدنی از تصفیه خانه شیبان تا شبکه توزیع آب اهواز

کد: 
۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۱۳
نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع و پایان: 
۵ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۹ خرداد ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
وضعیت: 
مرحله تحويل اسناد
نام بخش برگزار کننده : 
معاونت مهندسی و توسعه

‹‹ آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای- ››

(شماره فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۱۳ )

شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی ‹‹ عملیات اجرایی تکمیل خط ۶۰۰ میلیمتر چدنی از تصفیه خانه شیبان تا شبکه توزیع آب اهواز » با شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۳۱۰۰۰۰۱۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس فوق الاشاره مراجعه و اسناد مناقصه را تا تاریخ ۰۹/۰۳/۹۸ دریافت نمایند. ضمناً در صورت نياز مي توانيد با شماره ۳۳۳۸۶۵۰۹- ۰۶۱ دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز تماس حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

۱-كارفرما : شركت آب و فاضلاب اهواز

۲-دستگاه نظارت : شرکت مهندسی مشاور دز آب

۳-محل اجراي پروژه : اهواز

۴-برآورد هزینه اجراي كار : ۴،۶۹۸،۵۰۸،۱۹۵ریال

۵-محل تأمين اعتبار : درآمدهای عمرانی

۶-مدت اجراي كار : ۲ ماه

۷-مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: به ميزان ۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت-۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ می باشد.

۸-رشته و پايه كاري : پايه ۵ رشته آب – با ظرفیت کاری مجاز مطابق دستورالعمل موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه،ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشماره ۳۰۵۹۳ مورخ ۰۵/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۹-مدت اعتبار پیشنهادها:۶  ماه

۱۰-تاريخ و محل تسلیم پاکتهای تکمیل شده مناقصه(الف ، ب و ج ): روزیکشنبه مورخ ۲۱/۰۳/۹۸حداکثر تا ساعت ۱۳:۳۰ظهر، اهواز،کیانپارس خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز

–طبقه همکف- دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اهواز،تسلیم نمایند.

۱۱-زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه (الف ، ب و ج) : روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۳/۹۸ ساعت ۱۰ صبح ،

اهواز،کیانپارس ، خیابان ۵ غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب اهواز.

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

پیغام خطا

  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 7 در tb_megamenu_insert_tb_item()‎ (خط ۳۴۳ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/home/awwcoir/domains/aww.co.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).